Sesja naukowa – Gorączka Q i towarzyszące problemy Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Polecany

Szanowni Państwo,
Przypominamy o zbliżających się Targach Weterynaryjnych i Kongresie Medycyny Weterynaryjnej „Współczesna Weterynaria”, które odbędą się w weekend 20 – 21 kwietnia br. w Hali Expo w Łodzi.

W ramach wydarzenia gorąco zachęcamy do udziału w Sesji naukowej „Gorączka Q i towarzyszące problemy Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego”, w sobotę 20 kwietnia.

Organizatorami Sesji są: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie; Warszawska Izba Lekarsko – Weterynaryjna oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Warszawie.

Sesja została objęta patronatem honorowym Głównego Lekarza Weterynarii.

W roli prelegentów wystąpią:

Dr Mirosław Welz – Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Dr Piotr Kwieciński – Wiceprezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe – FVE) reprezentującej organizacje lekarzy weterynarii z 38 europejskich krajów
Dr hab. Magdalena Rzewuska, Katedra Nauk Przedklinicznych, Zakład Mikrobiologii, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Monika Szymańska-Czerwińska, Profesor Instytutu w Zakładzie Biotechnologii i Nutrigenomiki PAN w Jastrzębcu
Prof. dr hab. Krzysztof Rypuła, Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
Prof. Piet Vellema, DVM, PhD, Dip.ECSRHM, Holandia
Dr Daniel Cifo Arcos, Instytut Zdrowia im. Karola III w Madrycie (Hiszpania).
Moderatorami Sesji będą: prof. dr hab. Krzysztof Anusz, Kierownik Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie oraz dr Małgorzata Bruczyńska – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie.

W przerwie między wykładami zapraszamy na pokaz biosekuracyjny.

Program Kongresu: https://vet-expo.syskonf.pl/program

Rejestracja: https://vet-expo.syskonf.pl/rejestracja

Walne Zebranie PTNW Oddział w Warszawie

Polecany

Szanowni Państwo,

W związku z rezygnacją Członka Zarządu z członkostwa w Polskim Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych, Zarząd Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Warszawie

zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału, na którym odbędą się wybory uzupełniające Członka Zarządu Oddziału.

Odbędzie się ono 09.04.2024 r. (wtorek), o godz. 10:00, w sali Rady Dyscypliny, Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (bud. nr 24 im. Prof. W. Bareja, I piętro).

Jednocześnie Zarząd informuje, że w tym samym dniu, bezpośrednio po Walnym Zebraniu, odbędzie się zebranie naukowe.

Program Walnego Zebrania:

 1. Sprawy bieżące Oddziału.
 2. Wybory Członka Zarządu.
 3. Wolne wnioski i dyskusja.
W przypadku braku kworum, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie, w tym samym dniu i miejscu, o godz. 10:15.

Program zebrania naukowego:

 1. Wykład Pana dr. Artura Jabłońskiego (z Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej IMW SGGW w Warszawie) pt. „Antybiotykooporność bakterii zwierząt wolno żyjących”.
 2. Dyskusja.
Łączę wyrazy szacunku,
Kaja Urbańska
sekretarz
PTNW, Oddział w Warszawie

Zeskanowane obrazy

XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

Polecany

Organizatorem Kongresu jest Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a współorganizatorem, sprawującym nadzór merytoryczny nad Kongresem, jest Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

W ramach Kongresu odbędą się wykłady, prowadzone przez wybitnych naukowców o renomie uznanej w kraju i zagranicą, krótkie wystąpienia ustne oraz prezentacje w formie plakatów naukowych.

Podczas Kongresu prezentowane będą wyniki najnowszych badań naukowych, umożliwiając tym samym wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy w obszarze nauki. Prezentacje w sekcji Innowacyjna edukacja przyczynią się natomiast do propagowania oryginalnych rozwiązań dydaktycznych, a sam Kongres będzie doskonałą platformą integrującą całe środowisko skupione wokół dyscypliny weterynaria.

Szczegóły oraz rejestracja są dostępne na stronie Kongresu: https://kongresptnw2024.uwm.edu.pl

Nagrody Doroczne PTNW za rok 2023

Polecany

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o Nagrody Doroczne Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za rok 2023.

Wnioski proszę przygotować zgodnie z Regulaminem nagród, który dostępny jest na stroniehttp://ptnw.pl/o-ptnw/regulaminy/

Zgodnie z przekazaną Zarządowi informacją, podobnie jak w zeszłym roku, autor pierwszy i/lub korespondencyjny zgłaszanej pracy musi być Członkiem PTNW.

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 1. Pismo, które zawiera następujące informacje (wzór pisma: „Uzasadnienie, nagrody PTNW za 2023 r.):
 • nazwa kategorii (wykaz kategorii znajduje się w Regulaminie)
 • pełne dane artykułu
 • uzasadnienie (proszę omówić, jakie jest znaczenie pracy dla dyscypliny weterynaria i jakie istotne nowe treści wnosi. Proszę NIE KOPIOWAĆ streszczenia pracy – ograniczenie ilości znaków do 1000) wraz z podaniem danych bibliometrycznych (punkty IF i MNiSW)

2. Dokładnie wypełnioną tabelę (plik: Tabela, nagrody PTNW za 2023 r.)

3. Kopię publikacji

Powołana przez Zarząd Główny Komisja Nagród Dorocznych będzie rozpatrywała wyłącznie kompletne i poprawne wnioski.

Zarząd PTNW, Oddziału w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za kompletność składanego wniosku.

Proszę o przesyłanie wersji elektronicznej (pismo z uzasadnieniem + wersja PDF pracy + tabela) i dostarczenie wersji drukowanej wniosków (pismo z uzasadnieniem + odbitka pracy + tabelaw nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego br.do godz. 12:30, do dr Kai Urbańskiej (kaja_urbanska@sggw.edu.pl, Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Nauk Morfologicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej).

Z poważaniem,

dr Kaja Urbańska
Sekretarz,
PTNW, Oddział w Warszawie

Zarząd PTNW Oddział w Warszawie – kadencja 2024-2027

Polecany

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego PTNW, Oddział w Warszawie, które odbyło się 12 grudnia 2023 r., wybrano nowy Zarząd na kadencję 2024-2027, w składzie:

 

Przewodniczący – prof. dr hab. Krzysztof Anusz
Wiceprzewodniczący – dr hab. Tomasz Sadkowski
Skarbnik – dr hab. Justyna Sokołowska
Sekretarz – dr Kaja Urbańska

 

Członkowie Zarządu:
dr hab. Magdalena Chłopecka
dr Natalia Dziekan

 

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – dr hab. Anna Pyziel, prof. SGGW
dr hab. Marta Mendel, prof. SGGW
dr hab. Joanna Pławińska-Czarnak, prof. SGGW

 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

Polecany

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Warszawie zwołuje WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE Członków Oddziału, które

odbędzie się 12.12.2023 r. (wtorek), o godz. 10.00,

w sali Rady Dyscypliny Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (bud. nr 24 im. prof. W. Bareja, I piętro).

Porządek zebrania: 

 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału w kadencji 2020-2023.
 2. Ocena działalności Oddziału w latach 2020-2023 przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną.
 3. Przyjęcie sprawozdań i absolutorium.
 4. Wybory Członków Zarządu Oddziału na kadencję 2024-2027:
  1. Wybory Przewodniczącego Oddziału,
  2. Wybory Wiceprzewodniczącego Oddziału,
  3. Wybory Sekretarza Oddziału,
  4. Wybory Skarbnika Oddziału.
 5. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2024-2027.
 6. Wybory Delegatów na XLVIII Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.
 7. Wolne wnioski i dyskusja.

W przypadku braku kworum, wybory odbędą się w II terminie, w tym samym dniu i miejscu, o godz. 10.15.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w przesłanym zaproszeniu.

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie zapraszam,

dr Kaja Urbańska
Sekretarz
PTNW, Oddział w Warszawie

Zeskanowane obrazy

Zebranie naukowe Oddziału Warszawskiego PTNW

Polecany

PTNW Oddział Warszawski zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 04.07.2023 r., o godz. 11:00, w Sali Posiedzeń IMW.

Referat pt. „Hipoteza higieniczna – podstawy i zastosowanie” wygłosi Pan dr hab. inż. Piotr Bąska, prof. SGGW z Katedry Nauk Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!