Nagrody doroczne PTNW za 2021 – wnioski

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na Państwa zapytania pragnę poinformować, że ubiegając się o Doroczną Nagrodę Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych należy złożyć:

  1. pismo, które zawiera następujące informacje:
  • – nazwa kategorii (wykaz kategorii znajduje się w Regulaminie dostępnym na stronie www.ptnw.pl (zakładka „O PTNW”-> „Statut i Regulaminy”) oraz w załączonym pliku: „nagrody PTNW kategorie”)
  • – pełne dane artykułu
  • – uzasadnienie (wartość pracy i jej znaczenie, max. pół strony) wraz z podaniem danych bibliometrycznych (punkty IF i MEiN)
  • wzór pisma w załączeniu (plik: „nagrody PTNW wzor”)
  1. wypełnioną tabelę (plik: „Tabela do wnioskow o nagrody doroczne ZG PTNW-2021” w załączeniu)
  2. publikację

Wszystkie dokumenty należy przekazać (w wersji drukowanej i elektronicznej) dr Kai Urbańskiej w nieprzekraczalnym terminie 10.02.2022 r.

nagrody PTNW kategorie

nagrody PTNW wzor

Tabela do wnioskow o nagrody doroczne ZG PTNW-2021