KONTAKT

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Warszawie

Zarząd (kadencja 2020-2023):
Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Anusz (od 23 września 2021 r.)
krzysztof_anusz@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36075

Wiceprzewodniczący: dr hab. Tomasz Sadkowski
tomasz_sadkowski@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36263

Sekretarz: dr Kaja Urbańska (od 23 września 2021 r.)
kaja_urbanska@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36219

Skarbnik: dr hab. Justyna Sokołowska (od 23 września 2021 r.)
justyna_sokolowska@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36212

Członkowie Zarządu: dr hab. Magdalena Chłopecka; dr Natalia Dziekan

Komisja Rewizyjna (kadencja 2020-2023):
Przewodniczący: dr hab. Wojciech Bielecki
wojciech_bielecki@sggw.pl
tel.: +48 22 59 36155

Członkinie Komisji Rewizyjnej: dr hab. Joanna Pławińska-Czarnak; dr hab. Anna Pyziel-Serafin (od 23 września 2021 r.)

[Przewodniczący: prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski (zmarł 30 maja 2021 r.)]
[Sekretarz: dr Andrzej Degórski (zmarł 12 maja 2021 r.)]
[Członkini Komisji Rewizyjnej: dr hab. Bożena Dworecka-Kaszak prof. SGGW (zmarła 3 stycznia 2021 r.)

[Skarbnik: dr Michał Tracz (do 22 września 2021 r – rezygnacja)]

Pracującym członkom Oddziału Warszawskiego PTNW przypominamy o konieczności wnoszenia składek. Składka roczna wynosi 90 zł.
PKO BP konto nr: 05 1020 1127 0000 1202 0228 6300.