KONTAKT

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Warszawie

Zarząd (kadencja 2024-2027):
Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Anusz
krzysztof_anusz@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36075

Wiceprzewodniczący: dr hab. Tomasz Sadkowski, prof. SGGW
tomasz_sadkowski@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36263

Sekretarz: dr Kaja Urbańska
kaja_urbanska@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36219

Skarbnik: dr hab. Justyna Sokołowska
justyna_sokolowska@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36212

Członkowie Zarządu:
dr hab. Magdalena Chłopecka, prof. SGGW
dr Natalia Dziekan

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: dr hab. Anna Pyziel
anna_pyziel@sggw.pl
tel.: +48 22 593 60 84

Członkinie Komisji Rewizyjnej:
dr hab. Joanna Pławińska-Czarnak, prof. SGGW
dr hab. Marta Mendel, prof. SGGW

Pracującym członkom Oddziału Warszawskiego PTNW przypominamy o konieczności wnoszenia składek. Składka roczna wynosi 90 zł.
PKO BP konto nr: 05 1020 1127 0000 1202 0228 6300.