KONTAKT

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Warszawie

Przewodniczący: prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
arkadiusz_orzechowski@sggw.pl

Wiceprzewodniczący: dr Tomasz Sadkowski
tomasz_sadkowski@sggw.pl
tel.: 22 59 36263

Sekretarz: dr Andrzej Degórski

Skarbnik: dr Michał Tracz

Członkowie Zarządu: dr Jan Prandota, dr Natalia Dziekan

Pracującym członkom Oddziału Warszawskiego PTNW przypominamy o konieczności wnoszenia składek. Składka roczna wynosi 90 zł.
PKO BP konto nr: 05 1020 1127 0000 1202 0228 6300.