Zebranie naukowe Oddziału Warszawskiego PTNW

PTNW Oddział Warszawski zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 04.07.2023 r., o godz. 11:00, w Sali Posiedzeń IMW.

Referat pt. „Hipoteza higieniczna – podstawy i zastosowanie” wygłosi Pan dr hab. inż. Piotr Bąska, prof. SGGW z Katedry Nauk Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!