Nowy Zarząd Oddziału Warszawskiego PTNW

Polecany

W dniu 23 września 2021 r., podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego PTNW wybrano nowych członków zarządu Oddziału:

Przewodniczącego Zarządu – prof. dr hab. Krzysztofa Anusza,

Sekretarza Zarządu – dr Kaję Urbańską,

Skarbnika Zarządu – dr hab. Justynę Sokołowską,

Członkinię Komisji Rewizyjnej Oddziału – dr hab. Annę Pyziel-Serafin.

Gratulujemy!

 

Zmiana władz związana była ze śmiercią w roku 2021 trzech członków Zarządu:

Cześć Ich pamięci!

Nadzywczajne Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego PTNW

Polecany

Szanowni Państwo,

W związku ze śmiercią Przewodniczącego Oddziału, prof. Arkadiusza Orzechowskiego, Sekretarza Oddziału, dr Andrzeja Degórskiego, członka Komisji Rewizyjnej, dr hab. Bożeny Dworeckiej-Kaszak prof. SGGW

oraz w związku z deklaracją dr Michała Tracza o rezygnacji z funkcji Skarbnika Oddziału,

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału,
które odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 23.09.2021 r. (czwartek)
w sali Rady Dyscypliny Weterynaria, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW, budynek 24 im. Prof. W. Bareja, 1 piętro, Dziekanat.

Program zebrania:

  1. Sprawy bieżące Oddziału.
  2. Wybory nowych władz Oddziału Warszawskiego PTNW:
    1. Wybory Przewodniczącego Oddziału,
    2. Wybory Sekretarza Oddziału,
    3. Wybory Skarbnika Oddziału,
    4. Wybory Członka Komisji Rewizyjnej Oddziału.

W przypadku braku kworum, wybory odbędą się w II terminie o godz. 10.15.

Wiceprzewodniczący Oddziału

dr hab. Tomasz Sadkowski