Nagrody doroczne PTNW za 2021 – wnioski

Polecany

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na Państwa zapytania pragnę poinformować, że ubiegając się o Doroczną Nagrodę Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych należy złożyć:

  1. pismo, które zawiera następujące informacje:
  • – nazwa kategorii (wykaz kategorii znajduje się w Regulaminie dostępnym na stronie www.ptnw.pl (zakładka „O PTNW”-> „Statut i Regulaminy”) oraz w załączonym pliku: „nagrody PTNW kategorie”)
  • – pełne dane artykułu
  • – uzasadnienie (wartość pracy i jej znaczenie, max. pół strony) wraz z podaniem danych bibliometrycznych (punkty IF i MEiN)
  • wzór pisma w załączeniu (plik: „nagrody PTNW wzor”)
  1. wypełnioną tabelę (plik: „Tabela do wnioskow o nagrody doroczne ZG PTNW-2021” w załączeniu)
  2. publikację

Wszystkie dokumenty należy przekazać (w wersji drukowanej i elektronicznej) dr Kai Urbańskiej w nieprzekraczalnym terminie 10.02.2022 r.

nagrody PTNW kategorie

nagrody PTNW wzor

Tabela do wnioskow o nagrody doroczne ZG PTNW-2021

Skład Zarządu w kadencji 2020-2023

Polecany

Zarząd (kadencja 2020-2023):
Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Anusz (od 23 września 2021 r.)
krzysztof_anusz@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36075

Wiceprzewodniczący: dr hab. Tomasz Sadkowski
tomasz_sadkowski@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36263

Sekretarz: dr Kaja Urbańska (od 23 września 2021 r.)
kaja_urbanska@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36219

Skarbnik: dr hab. Justyna Sokołowska (od 23 września 2021 r.)
justyna_sokolowska@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36212

Członkowie Zarządu: dr hab. Magdalena Chłopecka; dr Natalia Dziekan

Komisja Rewizyjna (kadencja 2020-2023):
Przewodniczący: dr hab. Wojciech Bielecki
wojciech_bielecki@sggw.pl
tel.: +48 22 59 36155

Członkinie Komisji Rewizyjnej: dr hab. Joanna Pławińska-Czarnak; dr hab. Anna Pyziel-Serafin (od 23 września 2021 r.)