Wnioski o Nagrody Doroczne PTNW za rok 2022

Polecany

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o Nagrody Doroczne PTNW za rok 2022.

Wnioski proszę przygotować zgodnie z regulaminem nagród dostępnym na stronie http://ptnw.system-testowy.pl/wp-content/uploads/2021/04/Regulamin-nagrod-dorocznych-28.05.2020.pdf

Zgodnie z przekazaną Zarządowi informacją, autor pierwszy i/lub korespondencyjny zgłaszanej pracy musi być Członkiem PTNW.

Kompletny wniosek powinien zawierać:

  1. Pismo, które zawiera następujące informacje (wzór pisma: „nagrody PTNW wzor”):
  • – nazwa kategorii (wykaz kategorii znajduje się w Regulaminie dostępnym na stronie www.ptnw.pl)
  • – pełne dane artykułu
  • – uzasadnienie (wartość pracy i jej znaczenie, max. pół strony) wraz z podaniem danych bibliometrycznych (punkty IF i MEiN) ;
  1. Dokładnie wypełnioną tabelę (plik: „Tabela nagrody PTNW 2022”);
  2. Elektroniczną i wydrukowaną wersję publikacji.

Powołana przez Zarząd Główny Komisja Nagród Dorocznych będzie rozpatrywała wyłącznie kompletne i poprawne wnioski.

Zarząd PTNW, Oddziału w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za kompletność składanego wniosku.

Proszę o przesyłanie wersji elektronicznej (pismo z uzasadnieniem + wersja PDF pracy + tabela) i dostarczenie wersji drukowanej wniosków  (pismo z uzasadnieniem + odbitka pracy + tabela)  w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego br., do godz. 9:30, do dr Kai Urbańskiej (kaja_urbanska@sggw.edu.pl, Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Nauk Morfologicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej).

Z poważaniem,

Tomasz Sadkowski