Nagrody Doroczne PTNW za rok 2023

Polecany

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o Nagrody Doroczne Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za rok 2023.

Wnioski proszę przygotować zgodnie z Regulaminem nagród, który dostępny jest na stroniehttp://ptnw.pl/o-ptnw/regulaminy/

Zgodnie z przekazaną Zarządowi informacją, podobnie jak w zeszłym roku, autor pierwszy i/lub korespondencyjny zgłaszanej pracy musi być Członkiem PTNW.

Kompletny wniosek powinien zawierać:

  1. Pismo, które zawiera następujące informacje (wzór pisma: „Uzasadnienie, nagrody PTNW za 2023 r.):
  • nazwa kategorii (wykaz kategorii znajduje się w Regulaminie)
  • pełne dane artykułu
  • uzasadnienie (proszę omówić, jakie jest znaczenie pracy dla dyscypliny weterynaria i jakie istotne nowe treści wnosi. Proszę NIE KOPIOWAĆ streszczenia pracy – ograniczenie ilości znaków do 1000) wraz z podaniem danych bibliometrycznych (punkty IF i MNiSW)

2. Dokładnie wypełnioną tabelę (plik: Tabela, nagrody PTNW za 2023 r.)

3. Kopię publikacji

Powołana przez Zarząd Główny Komisja Nagród Dorocznych będzie rozpatrywała wyłącznie kompletne i poprawne wnioski.

Zarząd PTNW, Oddziału w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za kompletność składanego wniosku.

Proszę o przesyłanie wersji elektronicznej (pismo z uzasadnieniem + wersja PDF pracy + tabela) i dostarczenie wersji drukowanej wniosków (pismo z uzasadnieniem + odbitka pracy + tabelaw nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego br.do godz. 12:30, do dr Kai Urbańskiej (kaja_urbanska@sggw.edu.pl, Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Nauk Morfologicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej).

Z poważaniem,

dr Kaja Urbańska
Sekretarz,
PTNW, Oddział w Warszawie