Nagrody Doroczne PTNW za rok 2023

Polecany

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o Nagrody Doroczne Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za rok 2023.

Wnioski proszę przygotować zgodnie z Regulaminem nagród, który dostępny jest na stroniehttp://ptnw.pl/o-ptnw/regulaminy/

Zgodnie z przekazaną Zarządowi informacją, podobnie jak w zeszłym roku, autor pierwszy i/lub korespondencyjny zgłaszanej pracy musi być Członkiem PTNW.

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 1. Pismo, które zawiera następujące informacje (wzór pisma: „Uzasadnienie, nagrody PTNW za 2023 r.):
 • nazwa kategorii (wykaz kategorii znajduje się w Regulaminie)
 • pełne dane artykułu
 • uzasadnienie (proszę omówić, jakie jest znaczenie pracy dla dyscypliny weterynaria i jakie istotne nowe treści wnosi. Proszę NIE KOPIOWAĆ streszczenia pracy – ograniczenie ilości znaków do 1000) wraz z podaniem danych bibliometrycznych (punkty IF i MNiSW)

2. Dokładnie wypełnioną tabelę (plik: Tabela, nagrody PTNW za 2023 r.)

3. Kopię publikacji

Powołana przez Zarząd Główny Komisja Nagród Dorocznych będzie rozpatrywała wyłącznie kompletne i poprawne wnioski.

Zarząd PTNW, Oddziału w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za kompletność składanego wniosku.

Proszę o przesyłanie wersji elektronicznej (pismo z uzasadnieniem + wersja PDF pracy + tabela) i dostarczenie wersji drukowanej wniosków (pismo z uzasadnieniem + odbitka pracy + tabelaw nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego br.do godz. 12:30, do dr Kai Urbańskiej (kaja_urbanska@sggw.edu.pl, Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Nauk Morfologicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej).

Z poważaniem,

dr Kaja Urbańska
Sekretarz,
PTNW, Oddział w Warszawie

Zarząd PTNW Oddział w Warszawie – kadencja 2024-2027

Polecany

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego PTNW, Oddział w Warszawie, które odbyło się 12 grudnia 2023 r., wybrano nowy Zarząd na kadencję 2024-2027, w składzie:

 

Przewodniczący – prof. dr hab. Krzysztof Anusz
Wiceprzewodniczący – dr hab. Tomasz Sadkowski
Skarbnik – dr hab. Justyna Sokołowska
Sekretarz – dr Kaja Urbańska

 

Członkowie Zarządu:
dr hab. Magdalena Chłopecka
dr Natalia Dziekan

 

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – dr hab. Anna Pyziel, prof. SGGW
dr hab. Marta Mendel, prof. SGGW
dr hab. Joanna Pławińska-Czarnak, prof. SGGW

 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

Polecany

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Warszawie zwołuje WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE Członków Oddziału, które

odbędzie się 12.12.2023 r. (wtorek), o godz. 10.00,

w sali Rady Dyscypliny Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (bud. nr 24 im. prof. W. Bareja, I piętro).

Porządek zebrania: 

 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału w kadencji 2020-2023.
 2. Ocena działalności Oddziału w latach 2020-2023 przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną.
 3. Przyjęcie sprawozdań i absolutorium.
 4. Wybory Członków Zarządu Oddziału na kadencję 2024-2027:
  1. Wybory Przewodniczącego Oddziału,
  2. Wybory Wiceprzewodniczącego Oddziału,
  3. Wybory Sekretarza Oddziału,
  4. Wybory Skarbnika Oddziału.
 5. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2024-2027.
 6. Wybory Delegatów na XLVIII Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.
 7. Wolne wnioski i dyskusja.

W przypadku braku kworum, wybory odbędą się w II terminie, w tym samym dniu i miejscu, o godz. 10.15.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w przesłanym zaproszeniu.

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie zapraszam,

dr Kaja Urbańska
Sekretarz
PTNW, Oddział w Warszawie

Zeskanowane obrazy

Zebranie naukowe Oddziału Warszawskiego PTNW

Polecany

PTNW Oddział Warszawski zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 04.07.2023 r., o godz. 11:00, w Sali Posiedzeń IMW.

Referat pt. „Hipoteza higieniczna – podstawy i zastosowanie” wygłosi Pan dr hab. inż. Piotr Bąska, prof. SGGW z Katedry Nauk Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!

Zebranie naukowe

Polecany

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego PTNW, Oddział w Warszawie, z największą przyjemnością zapraszam na zebranie naukowe, które odbędzie się 28.02.2023 r., w Sali Posiedzeń IMW.

Referat pt. “Epidemiologia zakażeń Trueperella pyogenes” wygłosi Pani dr Ewelina Kwiecień z Katedry Nauk Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:30.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Krzysztof Anusz
Przewodniczący
PTNW, Oddział w Warszawie

Wnioski o Nagrody Doroczne PTNW za rok 2022

Polecany

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o Nagrody Doroczne PTNW za rok 2022.

Wnioski proszę przygotować zgodnie z regulaminem nagród dostępnym na stronie http://ptnw.system-testowy.pl/wp-content/uploads/2021/04/Regulamin-nagrod-dorocznych-28.05.2020.pdf

Zgodnie z przekazaną Zarządowi informacją, autor pierwszy i/lub korespondencyjny zgłaszanej pracy musi być Członkiem PTNW.

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 1. Pismo, które zawiera następujące informacje (wzór pisma: „nagrody PTNW wzor”):
 • – nazwa kategorii (wykaz kategorii znajduje się w Regulaminie dostępnym na stronie www.ptnw.pl)
 • – pełne dane artykułu
 • – uzasadnienie (wartość pracy i jej znaczenie, max. pół strony) wraz z podaniem danych bibliometrycznych (punkty IF i MEiN) ;
 1. Dokładnie wypełnioną tabelę (plik: „Tabela nagrody PTNW 2022”);
 2. Elektroniczną i wydrukowaną wersję publikacji.

Powołana przez Zarząd Główny Komisja Nagród Dorocznych będzie rozpatrywała wyłącznie kompletne i poprawne wnioski.

Zarząd PTNW, Oddziału w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za kompletność składanego wniosku.

Proszę o przesyłanie wersji elektronicznej (pismo z uzasadnieniem + wersja PDF pracy + tabela) i dostarczenie wersji drukowanej wniosków  (pismo z uzasadnieniem + odbitka pracy + tabela)  w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego br., do godz. 9:30, do dr Kai Urbańskiej (kaja_urbanska@sggw.edu.pl, Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Nauk Morfologicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej).

Z poważaniem,

Tomasz Sadkowski

Zebranie naukowe Oddziału Warszawskiego PTNW

Polecany

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Warszawie

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się

we wtorek, 13 grudnia 2022 r., o godz. 10:30

w Sali Posiedzeń Instytutu Medycyny Weterynaryjnej, budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja, I p., 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Referat pt.: ,,AHL – Nowe Prawo UE w zakresie zdrowia zwierząt”

 wygłosi Pan dr Mirosław Welz
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

 

Przewodniczący Oddziału
prof. dr hab. Krzysztof Anusz

Zebranie naukowe Oddziału Warszawskiego PTNW

Polecany

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Warszawie

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się

we wtorek, 25 października 2022 r., o godz. 9:00, w Sali Posiedzeń Instytutu Medycyny Weterynaryjnej, budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja, I p., 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Referat pt.: “Badanie populacji szakali złocistych Canis aureus w Polsce w rejonie miejscowości Otomuchów”

Wygłoszą Panie

 Karolina Sionek, Katarzyna Cuper oraz Aleksandra Leszczyńska

z Sekcji „One Health” Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych SGGW w Warszawie

Przewodniczący Oddziału
prof. dr hab. Krzysztof Anusz