Skład Zarządu w kadencji 2020-2023

Zarząd (kadencja 2020-2023):
Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Anusz (od 23 września 2021 r.)
krzysztof_anusz@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36075

Wiceprzewodniczący: dr hab. Tomasz Sadkowski
tomasz_sadkowski@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36263

Sekretarz: dr Kaja Urbańska (od 23 września 2021 r.)
kaja_urbanska@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36219

Skarbnik: dr hab. Justyna Sokołowska (od 23 września 2021 r.)
justyna_sokolowska@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36212

Członkowie Zarządu: dr hab. Magdalena Chłopecka; dr Natalia Dziekan

Komisja Rewizyjna (kadencja 2020-2023):
Przewodniczący: dr hab. Wojciech Bielecki
wojciech_bielecki@sggw.pl
tel.: +48 22 59 36155

Członkinie Komisji Rewizyjnej: dr hab. Joanna Pławińska-Czarnak; dr hab. Anna Pyziel-Serafin (od 23 września 2021 r.)