CELE PTNW

Celem PTNW jest:

 • upowszechnianie i rozwój nauk weterynaryjnych w kraju
 • inspiracja prac naukowo-badawczych w zakresie nauk weterynaryjnych
 • inspiracja i popieranie realizacji programów kształcenia i specjalizacji w zawodzie lekarza weterynarii
 • reprezentacja polskich nauk weterynaryjnych
 • organizacja kongresów naukowych, zjazdów, sympozjów, konferencji i wystaw
 • ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za działalność naukową
 • współpraca z władzami i organizacjami społecznymi oraz placówkami i stowarzyszeniami naukowo-badawczymi
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami weterynaryjnymi, reprezentowanie polskich nauk weterynaryjnych na kongresach, zjazdach i sympozjach międzynarodowych
 • opiniowanie prac z zakresu nauki i kształcenia weterynaryjnego
 • działalność wydawnicza
 • utrzymanie biblioteki i muzeum weterynaryjnego
 • działalność w zakresie historii nauk i zawodu weterynaryjnego