WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

Polecany

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Warszawie zwołuje WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE Członków Oddziału, które

odbędzie się 12.12.2023 r. (wtorek), o godz. 10.00,

w sali Rady Dyscypliny Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (bud. nr 24 im. prof. W. Bareja, I piętro).

Porządek zebrania: 

 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału w kadencji 2020-2023.
 2. Ocena działalności Oddziału w latach 2020-2023 przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną.
 3. Przyjęcie sprawozdań i absolutorium.
 4. Wybory Członków Zarządu Oddziału na kadencję 2024-2027:
  1. Wybory Przewodniczącego Oddziału,
  2. Wybory Wiceprzewodniczącego Oddziału,
  3. Wybory Sekretarza Oddziału,
  4. Wybory Skarbnika Oddziału.
 5. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2024-2027.
 6. Wybory Delegatów na XLVIII Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.
 7. Wolne wnioski i dyskusja.

W przypadku braku kworum, wybory odbędą się w II terminie, w tym samym dniu i miejscu, o godz. 10.15.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w przesłanym zaproszeniu.

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie zapraszam,

dr Kaja Urbańska
Sekretarz
PTNW, Oddział w Warszawie

Zeskanowane obrazy