Gorączka Q i towarzyszące problemy weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego – relacja

Polecany

W sobotę, 20 kwietnia 2024 r. odbyła się w Łodzi sesja naukowa pn. Gorączka Q i towarzyszące problemy weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, zorganizowana przez Katedrę Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie; Warszawską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Warszawie.
Wydarzenie zrealizowano w ramach Kongresu Praktyki Weterynaryjnej „Współczesna Weterynaria”, któremu towarzyszyły Targi Medycyny Weterynaryjnej Vet-Expo.
Patronat honorowy nad sesją objął Główny Lekarz Weterynarii.
Wsparcia udzieliły uznane na rynku weterynaryjnym firmy: ASF Bioasekuracja, Baldoor, Elanco, Saria, Lanxess, Zoetis, JHJ, Argenta oraz Ceva.
W sesji naukowej wzięło udział blisko 100 uczestników, w tym m.in.: przedstawiciele środowisk akademickich, jednostek badawczych oraz naukowo-badawczych, praktycy, członkowie Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Warszawie, pracownicy inspekcji weterynaryjnej oraz prelegenci z kraju i zagranicy.
Uroczystego otwarcia Kongresu dokonali lek. wet. Marek Mastalerek – Prezes Krajowej i Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz lek. wet. Tadeusz Domarecki – Prezes Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
– Kontynuujemy zapoczątkowaną kilkanaście lat temu współpracę między Izbą Warszawską oraz Izbą Łódzką. Niestety mieliśmy kilkuletnią przerwę związaną z pandemią Covid-19, kiedy organizowanie takich imprez masowych było mocno utrudnione. Ale pokonaliśmy trudności i wracamy na gościnną ziemię łódzką z kongresem naukowym, szkoleniami i targami. Tak naprawdę rozpoczynamy na nowo i na pewno nie będzie łatwo. Ale tym bardziej chciałbym podziękować uczestnikom i sponsorom za obdarzenie organizatorów zaufaniem. Postaramy się przywrócić świetność tej imprezy – powiedział podczas otwarcia Marek Mastalerek.
Sesję naukową zainaugurował prof. dr hab. Krzysztof Anusz – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Warszawie, Kierownik Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie i jednocześnie moderator spotkania. Drugą osobą prowadzącą spotkanie była dr Małgorzata Bruczyńska – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie.
W trzech panelach wykładowych, wysłuchano łącznie ośmiu referatów naukowych:
 Gorączka Q – waga problemu, prof. dr hab. Krzysztof Anusz;
 Gorączka Q – zapomniana zoonoza, realny problem, dr hab. Monika Szymańska-Czerwińska, Profesor Instytutu, Zakład Biotechnologii i Nutrigenomiki, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN, Jastrzębiec;
 Gorączka Q – prewalencja i prewencja, czyli jak rozsądnie zarządzać problemem, prof. dr hab. Krzysztof Rypuła, Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 Rozwój i kontrola epidemii gorączki Q w Holandii; prof. Piet Vellema, DVM, PhD, Dip.ECSRHM, Holandia;
 Krótko- i długofalowe skutki gorączki Q u ludzi. Prewalencja występowania gorączki Q u ludzi w Hiszpanii; lek. wet. Daniel Cifo Arcos, Instytut Zdrowia im. Karola III w Madrycie (Hiszpania);
 Gorączka Q – monitorowanie i zwalczanie w prawie krajowym oraz europejskim Prawie o Zdrowiu Zwierząt; dr hab. Mirosław Welz, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii;
 Strategie ograniczenia narastania lekooporności bakterii; dr hab. Magdalena Rzewuska, prof. SGGW, Katedra Nauk Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie;
 Różne systemy monitorowania użycia antybiotyków u zwierząt fermowych w krajach europejskich, dr Piotr Kwieciński, Wiceprezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe – FVE).
Między wystąpieniami prelegentów głos zabrali przedstawiciele firm: p. Justyna Kuligowska z ASF Bioasekuracja – firmy, która oferuje szeroki wybór produktów dedykowanych bioasekuracji w rolnictwie; p. Cezary Pawłowski z firmy Elanco, działającej w obszarze produkcji leków weterynaryjnych, dodatków paszowych oraz ochrony zdrowia zwierząt oraz p. Klaudia Zięba z firmy Argenta mającej w swojej ofercie kompleksowe i innowacyjne produkty dla diagnostyki mikrobiologicznej.
Jednym z ważnych punktów sesji naukowej był pokaz z zakresu bioasekuracji, zorganizowany i przeprowadzony na zewnętrznym placu przez firmę ASF Bioasekuracja. W czasie trwających ponad pół godziny ćwiczeń, uczestnicy zostali zapoznani z zasadami bioasekuracji, rodzajami preparatów dezynfekcyjnych, środkami ochrony indywidualnej, a także byli świadkami prezentacji nowoczesnej dezynfekcji pojazdów w ogniku choroby zakaźnej przy zastosowaniu m.in. mat dezynfekcyjnych przejazdowych, niecek oraz bram bioasekuracyjnych.
Tegoroczny Kongres oraz Targi stały się znakomitą okazją nie tylko do wymiany doświadczeń i spotkań specjalistów ze środowiska weterynaryjnego, ale również stanowiły istotny element promocji innowacyjnych rozwiązań i najnowszych technologii w zakresie opieki nad zwierzętami.
Moderatorzy i koordynatorzy sesji naukowej: (od prawej) dr Joanna Zarzyńska, prof. dr hab. Krzysztof Anusz, mgr Magdalena Zaczek – Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego IMW SGGW w Warszawie oraz dr Małgorzata Bruczyńska – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie. Wsparciem służyła także dr Kaja Urbańska z Katedry Nauk Morfologicznych IMW SGGW w Warszawie

Zebranie naukowe PTNW

Polecany

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego PTNW, Oddział w Warszawie, z największą przyjemnością zapraszam na zebranie naukowe, które odbędzie się 07.05.2024 r. (wtorek)w sali Rady Dyscypliny (I p.) Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (bud. nr 24).

Referat pt. „Integrating Animal Anatomy and Animal Welfare: Enhancing Understanding and Improving Practices„ wygłosi Profesor Sokol Duro z Uniwersytetu Rolniczego w Tiranie.

Zebranie naukowe rozpocznie się o godz. 10:00. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu.

Sesja naukowa – Gorączka Q i towarzyszące problemy Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Polecany

Szanowni Państwo,
Przypominamy o zbliżających się Targach Weterynaryjnych i Kongresie Medycyny Weterynaryjnej „Współczesna Weterynaria”, które odbędą się w weekend 20 – 21 kwietnia br. w Hali Expo w Łodzi.

W ramach wydarzenia gorąco zachęcamy do udziału w Sesji naukowej „Gorączka Q i towarzyszące problemy Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego”, w sobotę 20 kwietnia.

Organizatorami Sesji są: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie; Warszawska Izba Lekarsko – Weterynaryjna oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Warszawie.

Sesja została objęta patronatem honorowym Głównego Lekarza Weterynarii.

W roli prelegentów wystąpią:

Dr Mirosław Welz – Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Dr Piotr Kwieciński – Wiceprezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe – FVE) reprezentującej organizacje lekarzy weterynarii z 38 europejskich krajów
Dr hab. Magdalena Rzewuska, Katedra Nauk Przedklinicznych, Zakład Mikrobiologii, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Monika Szymańska-Czerwińska, Profesor Instytutu w Zakładzie Biotechnologii i Nutrigenomiki PAN w Jastrzębcu
Prof. dr hab. Krzysztof Rypuła, Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
Prof. Piet Vellema, DVM, PhD, Dip.ECSRHM, Holandia
Dr Daniel Cifo Arcos, Instytut Zdrowia im. Karola III w Madrycie (Hiszpania).
Moderatorami Sesji będą: prof. dr hab. Krzysztof Anusz, Kierownik Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie oraz dr Małgorzata Bruczyńska – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie.

W przerwie między wykładami zapraszamy na pokaz biosekuracyjny.

Program Kongresu: https://vet-expo.syskonf.pl/program

Rejestracja: https://vet-expo.syskonf.pl/rejestracja