Walne Zebranie PTNW Oddział w Warszawie

Polecany

Szanowni Państwo,

W związku z rezygnacją Członka Zarządu z członkostwa w Polskim Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych, Zarząd Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Warszawie

zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału, na którym odbędą się wybory uzupełniające Członka Zarządu Oddziału.

Odbędzie się ono 09.04.2024 r. (wtorek), o godz. 10:00, w sali Rady Dyscypliny, Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (bud. nr 24 im. Prof. W. Bareja, I piętro).

Jednocześnie Zarząd informuje, że w tym samym dniu, bezpośrednio po Walnym Zebraniu, odbędzie się zebranie naukowe.

Program Walnego Zebrania:

  1. Sprawy bieżące Oddziału.
  2. Wybory Członka Zarządu.
  3. Wolne wnioski i dyskusja.
W przypadku braku kworum, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie, w tym samym dniu i miejscu, o godz. 10:15.

Program zebrania naukowego:

  1. Wykład Pana dr. Artura Jabłońskiego (z Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej IMW SGGW w Warszawie) pt. „Antybiotykooporność bakterii zwierząt wolno żyjących”.
  2. Dyskusja.
Łączę wyrazy szacunku,
Kaja Urbańska
sekretarz
PTNW, Oddział w Warszawie

Zeskanowane obrazy

XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

Polecany

Organizatorem Kongresu jest Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a współorganizatorem, sprawującym nadzór merytoryczny nad Kongresem, jest Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

W ramach Kongresu odbędą się wykłady, prowadzone przez wybitnych naukowców o renomie uznanej w kraju i zagranicą, krótkie wystąpienia ustne oraz prezentacje w formie plakatów naukowych.

Podczas Kongresu prezentowane będą wyniki najnowszych badań naukowych, umożliwiając tym samym wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy w obszarze nauki. Prezentacje w sekcji Innowacyjna edukacja przyczynią się natomiast do propagowania oryginalnych rozwiązań dydaktycznych, a sam Kongres będzie doskonałą platformą integrującą całe środowisko skupione wokół dyscypliny weterynaria.

Szczegóły oraz rejestracja są dostępne na stronie Kongresu: https://kongresptnw2024.uwm.edu.pl