Informacja o przebiegu XVI Kongresu PTNW

Polecany

Książka streszczeń XVI Kongresu PTNW

W dniach 26 – 27 listopada 2021 roku odbył się, pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Michała Zasady, XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Mottem przewodnim Kongresu było hasło „Omnia Autem Animalia Sunt”. Kongres został zorganizowany przez Instytut Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie przy aktywnym wsparciu Zarządu Głównego PTNW. Ze względu na trwającą pandemię Covid19 obrady przeprowadzono w formie hybrydowej. Organizatorzy, członkowie ZG PTNW oraz przewodniczący sesji  i ich zastępcy spotkali się w obiektach Instytutu Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Ursynowskiej 159 i stamtąd prowadzili obrady on-line.  Był to pierwszy w historii PTNW  Kongres prowadzony w takiej formie z uczestnictwem 495 słuchaczy. Organizatorzy utworzyli 17 sesji tematycznych, do których zgłoszono 357 streszczeń konferencyjnych (doniesienia, plakaty) oraz 26 wygładów plenarnych w poszczególnych sesjach. Do poszczególnych sesji zalogowało się ok. 20-50 osób.  Dla każdej sesji powołano komisje konkursowe, które wybrały wyróżniające się doniesienia i plakaty. Wykaz nagrodzonych autorów w załączeniu oraz na stronie Kongresu i PTNW. Nagrodą za zwycięskie prezentacje ustne jest publikacja artykułu w Medycynie Weterynaryjnej na koszt biura kongresu. Za najlepsze prezentacje plakatowe przyznano nagrody książkowe.

Część oficjalną Kongresu rozpoczął i poprowadził Dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVI Kongresu PTNW prof. dr hab. Marcin Bańbura. Następnie, w imieniu Rektora SGGW, głos zabrała dr hab. Marta Mendel, prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej SGGW. Kolejnym mówcą był Prezes ZG PTNW prof. dr hab. Jan Twardoń.

Wykład inauguracyjny pt. „Jak o nich mówimy?”  wygłosił prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, profesor nauk humanistycznych,  wybitny polski  językoznawca i autor interesującej i bliskiej nam tematycznie książki „Zwierzyniec”.

Po arcymistrzowskim wykładzie, który został wysłuchany z dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników Kongresu,  głos zabrała prof. dr hab. Iwona Markowska – Daniel, prezes ZG PTNW poprzedniej kadencji i przedstawiła listę osób uhonorowanych w latach 2017-2020 odznaczeniem „ZASŁUŻONY DLA  PTNW  MERITO PRO SOCIETATAE”, wyróżnieniem honorowym „REZOLUTIO PRO LAUDE” oraz odznaczeniem honorowym dla autora/autorów ”WYRÓŻNIAJĄCEJ  SIĘ KSIĄŻKI  WETERYNARYJNEJ”.

ODZNACZENIE „ZASŁUŻONY DLA PTNW” (MERITO PRO SOCIETATAE)
WYRÓŻNIENIE HONOROWE „RESOLUTIO PRO LAUDE”
ODZNACZENIE HONOROWE DLA AUTORA „WYRÓŻNIAJĄCEJ SIĘ KSIĄŻKI WETERYNARYJNEJ”

Następnie głos zabrała prof. dr hab. Marta Kankofer – sekretarz naukowy ZG PTNW i poinformowała  o Nagrodach PTNW za najlepsze publikacje w latach 2017 – 2020, których przyznano w liczbie 655 (lista nagrodzonych publikowana jest na stronie Kongresu oraz PTNW ). Inaugurację Kongresu oraz wykład prof. Jerzego Bralczyka  obserwowało 400 osób, dzięki transmisji telewizji SGGW.

Wykaz Nagród PTNW za 2017
Wykaz Nagród PTNW za 2018

Wykaz Nagród PTNW za 2019
Wykaz Nagród PTNW za 2020

Po zakończeniu części oficjalnej, rozpoczęły się obrady w poszczególnych sesjach, które trwały dwa dni, do godziny 17.30  w sobotę ( 27.11 2021). W piątek wieczorem odbyło się spotkanie Zarządu i komitetów Kongresu w hotelu IKAR.

Zwieńczeniem XVI Kongresu było ogłoszenie przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Kongresu prof. Marcina Bańburę wyników konkursu na najlepsze doniesienia konferencyjne w poszczególnych sesjach oraz ocena przebiegu Kongresu, a także podziękowania Pana Profesora skierowane do członków komitetu organizacyjnego za ogromny wkład pracy włożony w  organizację tego przedsięwzięcia i za wymierne efekty ich działań.

Laureaci konkursu na najlepszą prezentację ustną i plakatową XVI Kongresu PTNW

Następnie głos zabrał Prezes ZG PTNW prof.  Jan Twardoń informując  uczestników Kongresu o posiedzeniu  Zarządu  Głównego PTNW w dniu 26 listopada 2021 roku, na którym podjęto uchwały o wyróżnieniu honorowym „MERITO PRO LAUDE” (pochwała czynu) głównych organizatorów XVI Kongresu PTNW: zmarłego w tym roku prof. dr hab. Arkadiusza Orzechowskiego, który rozpoczął prace organizacyjne Kongresu, prof. dr hab. Marcina Bańburę przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego oraz dra. hab. Tomasza Sadkowskiego, najbardziej zasłużonego w organizacji Kongresu zastępcę Komitetu Organizacyjnego i zastępcę dyrektora Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW ds. Nauki. Jego znakomite umiejętności organizacyjne i predyspozycje techniczne sprawiły, że przebieg Kongresu w formie on-line został efektywnie zrealizowany, a wydarzenie odbyło się bez najmniejszych zakłóceń.

Prezes ZG PTNW podziękował również Komitetowi Organizacyjnemu XVI Kongresu i wszystkim osobom biorącym udział w tym olbrzymim przedsięwzięciu za ich wspaniałą pracę, duże zaangażowanie, kompetencje i  poświęcenie na rzecz naszego środowiska  oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Realizacja tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest Kongres PTNW, możliwa była dzięki wsparciu
finansowemu wielu instytucji i firm, takich jak: Ministerstwo Edukacji i Nauki (dofinansowanie w ramach projektu „Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowych” nr DNK/SP/515129/2021), Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz firm: Phibro Animal Health Corporation, Labsoft i Graso Biotech.

Było to bardzo ważne i dobrze zorganizowane wydarzenie w życiu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Na zakończenie swojego wystąpienia prezes ZG PTNW, prof. Jan Twardoń,  przekazał wirtualnie „pałeczkę organizacyjną” prof. dr hab. Bogdanowi Lewczukowi, dziekanowi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, który będzie gospodarzem XVII Kongresu w 2024 roku.

ZG  PTNW