Nowy Zarząd Oddziału Warszawskiego PTNW

W dniu 23 września 2021 r., podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego PTNW wybrano nowych członków zarządu Oddziału:

Przewodniczącego Zarządu – prof. dr hab. Krzysztofa Anusza,

Sekretarza Zarządu – dr Kaję Urbańską,

Skarbnika Zarządu – dr hab. Justynę Sokołowską,

Członkinię Komisji Rewizyjnej Oddziału – dr hab. Annę Pyziel-Serafin.

Gratulujemy!

 

Zmiana władz związana była ze śmiercią w roku 2021 trzech członków Zarządu:

Cześć Ich pamięci!