Zebranie naukowe Oddziału Warszawskiego PTNW

Polecany

PTNW Oddział Warszawski zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 04.07.2023 r., o godz. 11:00, w Sali Posiedzeń IMW.

Referat pt. „Hipoteza higieniczna – podstawy i zastosowanie” wygłosi Pan dr hab. inż. Piotr Bąska, prof. SGGW z Katedry Nauk Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!

Zebranie naukowe

Polecany

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego PTNW, Oddział w Warszawie, z największą przyjemnością zapraszam na zebranie naukowe, które odbędzie się 28.02.2023 r., w Sali Posiedzeń IMW.

Referat pt. “Epidemiologia zakażeń Trueperella pyogenes” wygłosi Pani dr Ewelina Kwiecień z Katedry Nauk Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:30.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Krzysztof Anusz
Przewodniczący
PTNW, Oddział w Warszawie

Wnioski o Nagrody Doroczne PTNW za rok 2022

Polecany

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o Nagrody Doroczne PTNW za rok 2022.

Wnioski proszę przygotować zgodnie z regulaminem nagród dostępnym na stronie http://ptnw.system-testowy.pl/wp-content/uploads/2021/04/Regulamin-nagrod-dorocznych-28.05.2020.pdf

Zgodnie z przekazaną Zarządowi informacją, autor pierwszy i/lub korespondencyjny zgłaszanej pracy musi być Członkiem PTNW.

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 1. Pismo, które zawiera następujące informacje (wzór pisma: „nagrody PTNW wzor”):
 • – nazwa kategorii (wykaz kategorii znajduje się w Regulaminie dostępnym na stronie www.ptnw.pl)
 • – pełne dane artykułu
 • – uzasadnienie (wartość pracy i jej znaczenie, max. pół strony) wraz z podaniem danych bibliometrycznych (punkty IF i MEiN) ;
 1. Dokładnie wypełnioną tabelę (plik: „Tabela nagrody PTNW 2022”);
 2. Elektroniczną i wydrukowaną wersję publikacji.

Powołana przez Zarząd Główny Komisja Nagród Dorocznych będzie rozpatrywała wyłącznie kompletne i poprawne wnioski.

Zarząd PTNW, Oddziału w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za kompletność składanego wniosku.

Proszę o przesyłanie wersji elektronicznej (pismo z uzasadnieniem + wersja PDF pracy + tabela) i dostarczenie wersji drukowanej wniosków  (pismo z uzasadnieniem + odbitka pracy + tabela)  w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego br., do godz. 9:30, do dr Kai Urbańskiej (kaja_urbanska@sggw.edu.pl, Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Nauk Morfologicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej).

Z poważaniem,

Tomasz Sadkowski

Zebranie naukowe Oddziału Warszawskiego PTNW

Polecany

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Warszawie

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się

we wtorek, 13 grudnia 2022 r., o godz. 10:30

w Sali Posiedzeń Instytutu Medycyny Weterynaryjnej, budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja, I p., 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Referat pt.: ,,AHL – Nowe Prawo UE w zakresie zdrowia zwierząt”

 wygłosi Pan dr Mirosław Welz
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

 

Przewodniczący Oddziału
prof. dr hab. Krzysztof Anusz

Zebranie naukowe Oddziału Warszawskiego PTNW

Polecany

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Warszawie

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się

we wtorek, 25 października 2022 r., o godz. 9:00, w Sali Posiedzeń Instytutu Medycyny Weterynaryjnej, budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja, I p., 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Referat pt.: “Badanie populacji szakali złocistych Canis aureus w Polsce w rejonie miejscowości Otomuchów”

Wygłoszą Panie

 Karolina Sionek, Katarzyna Cuper oraz Aleksandra Leszczyńska

z Sekcji „One Health” Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych SGGW w Warszawie

Przewodniczący Oddziału
prof. dr hab. Krzysztof Anusz

Zebranie naukowe Oddziału Warszawskiego PTNW

Polecany

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Oddział w Warszawie

http://warszawa.ptnw.pl/

https://www.facebook.com/ptnwwarszawa/

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się

we wtorek, 21 czerwca 2022 r., o godz. 10:30

w Sali Posiedzeń

Instytutu Medycyny Weterynaryjnej,

budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja, I p.

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Referat “Rola fibroblastów i adipocytów w regulacji rozwoju nabłonka gruczołu sutkowego            u bydła – badania in vitro

 

wygłosi dr Żaneta Dzięgelewska-Sokołowska

 

z Katedry Nauk Fizjologicznych

Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Przewodniczący Oddziału

prof. dr hab. Krzysztof Anusz

 

Wyniki konkursu na doroczne nagrody PTNW za 2021 rok

Polecany

Gratulujemy laureatom!

 

Kategorie prac oryginalnych

W kategorii za oryginalną pracę badawczą ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Nagroda I stopnia

 • Nowakiewicz A., Zięba P., Gnat S., Osińska M., Łagowski D., Kosior-Korzecka U., Puzio I., Król J.: Analysis of the occurrence and molecular characteristics of drug-resistant strains of Enterococcus faecalis isolated from the gastrointestinal tract of insectivorous bat species in Poland: A possible essential impact on the spread of drug resistance? Environmental Pollution 2021, 269, Art. No. 116099. DOI:10.1016/j.envpol.2020.116099; IF: 8,071; punkty MEiN: 100.

Nagroda II stopnia

 • Pietruk K., Olejnik M., Jedziniak P.: Risk of residues of toltrazuril sulfone in eggs after oral administration: could setting maximum residue limit be helpful? Food Chemistry 2021, 360, Art. No. 130054. IF: 7,514; punkty MEiN:

Nagroda III stopnia

 • Pomorska-Mól M., Turlewicz-Podbielska H., Gogulski M., Ruszkowski J., Kubiak M., Kuriga A., Barket P., Postrzech M.: A cross-sectional retrospective study of SARS-CoV-2 seroprevalence in domestic cats, dogs and rabbits in Poland. BMC Veterinary Research 2021, 7, 17:322. IF: 2,741; punkty MEiN:

Wyróżnienie

 • Didkowska A., Klich D., Hapanowicz A., Orłowska B., Gałązka M., Rzewuska M., Olech W., Anusz K.: Pathogens with potential impact on reproduction in captive and free-ranging European bison (Bison bonasus) in Poland – a serological survey. BMC Veterinary Research 2021, 17, 345. IF: 2,67; punkty MEiN:

 

 • Rożek W., Kwaśnik M., Socha W., Sztromwasser P., Rola J.: Analysis of single nucleotide variants (SNVs) induced by passages of equine Influenza Virus H3N8 in embryonated chicken eggs. Viruses 2021, 13(8), 1551. IF: 5,048; punkty MEiN:

W kategorii za pracę oryginalną opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR

 

Nagroda I stopnia

 

 • Szopa I.M., Granica M., Bujak J.K., Łabędź A., Błaszczyk M., Paulos C.M., Majchrzak- Kuligowska K.: Effective activation and expansion of canine lymphocytes using a novel nano- sized magnetic beads approach. Frontiers in Immunology 2021, 12:604066. DOI:10.3389/fimmu.2021.604066; IF: 7,561; punkty MEiN:

 

Nagroda II stopnia

 • Nowik N., Prajsnar T.K., Przyborowska A., Rakus K., Sienkiewicz W., Spaink H.P., Podlasz P.: The role of galanin during bacterial infection in larval zebrafish. Cells 2021, 10, 2011. DOI:https://doi.org/10.3390/cells10082011; IF: 6,6; punkty MEiN:

Nagroda III stopnia

 • Lasocka I., Szulc-Dąbrowska L., Skibniewski M., Skibniewska E., Gregorczyk- Zboroch K., Pasternak I., Hubalek Kalbacova M.: Cytocompatibility of graphene monolayer and its impact on focal cell adhesion, mitochondrial morphology and activity in BALB/3T3 fibroblasts. Materials 2021, 14(3):1-16. DOI:10.3390/ma14030643; IF: 3,623; punkty MEiN:

 

 

 • Krzysiak M.K., Anusz K., Konieczny A., Rola J., Salat J., Strakova P., Olech W., Larska M.: The European bison (Bison bonasus) as an indicatory species for the circulation of tick-borne encephalitis virus (TBEV) in natural foci in Poland. Ticks and Tick-borne Diseases 2021, 101799. IF: 3,744; punkty MEiN:

 

 • Alomari M.M.M., Dec M., Nowaczek A., Puchalski A., Wernicki A., Kowalski C.J., Urban- Chmiel R.: Therapeutic and prophylactic effect of the experimental bacteriophage treatment to control diarrhea caused by E. coli in newborn calves. ACS Infectious Diseases 2021, 7(8): 2093-2101. DOI:https://doi.org/10.1021/acsinfecdis.1c00010; IF: 5,084, punkty MEiN:

 

W kategorii za oryginalną pracę badawczą zamieszczoną w czasopiśmie zagranicznym lub krajowym dla młodych naukowców – brak wniosków

 

W kategorii za oryginalną pracę kliniczną (wykonaną na zwierzętach, z wyłączeniem zwierząt laboratoryjnych), rozwiązującą problem kliniczny/diagnostyczny/terapeutyczny

 

Nagroda I stopnia

 

 • Didkowska A., Krajewska-Wędzina M., Klich D., Prolejko K., Orłowska B., Anusz K.: The risk of false-positive serological results for paratuberculosis in Mycobacterium bovis-infected cattle. Pathogens 2021, 10(8):1054. IF: 3,406; punkty MEiN:

 

Nagroda II stopnia

 

 • Cybulski P., Larska M., Woźniak A., Jabłoński A., Stadejek T.: The dietary risk factors of gastric ulcers in finishing pigs from 16 Polish farms. Agriculture (Switzerland) 2021, 11,8:1-9. DOI:10.3390/agriculture11080719; IF: 2,925; punkty MEiN:

 

 • Szacawa E., Dudek K., Bednarek D., Pieszka M., Bederska-Łojewska D.: A pilot study on the effect of a novel feed additive containing exogenous enzymes, acidifiers, sodium butyrate and silicon dioxide nanoparticles on selected cellular immune indices and body weight gains of calves. Journal of Veterinary Research 2021, 65:497-504. IF: 1,744, punkty MEiN:

 

Nagroda III stopnia

 

 • Cybulski P, Woźniak A., Urban J., Stadejek T.: Gastric lesions in culled sows: an underestimated welfare issue in modern swine production. Agriculture (Switzerland) 2021, 11,10:1-6. DOI:10.3390/agriculture11100927; IF: 2,925; punkty MEiN: 100.

 

 • Szaluś-Jordanow O., Stabińska-Smolarz M., Czopowicz M. Moroz A., Mickiewicz M. Łobaczewski A., Chrobak-Chmiel D., Kizerwetter-Świda M., Rzewuska M., Sapierzyński R., Grzegorczyk M., Świerk A., Frymus T.: Focused cardiac ultrasound examination as a tool for diagnosis of infective endocarditis and myocarditis in dogs and cats. Animals (Basel) 2021, 11,11:3162. DOI:10.3390/ani11113162. PMID: 34827894; IF: 2,752; punkty MEiN:

 

W kategorii za cykl oryginalnych prac badawczych ogłoszonych w krajowych lub zagranicznych czasopismach z listy JCR, w języku polskim lub obcym (nie stanowiących pracy doktorskiej ani habilitacyjnej)

 

Nagroda I stopnia

 • Za cykl oryginalnych prac badawczych opublikowanych przez pracowników Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Zakładu Mikrobiologii Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

 

 Publikacje wchodzące w skład cyklu:

 1. Gnat S., Łagowski D., Dyląg M., Ptaszyńska A., Nowakiewicz A.: Modulation of ERG gene expression in           fluconazole-resistant      human                   and animal                        isolates   of      Trichophyton

 

verrucosum. Braz. J. Microbiol. (Impr.) 2021, 52:2439-2446. DOI:10.1007/s42770-021- 00585-1; IF: 2,476; punkty MEiN: 70.

 1. Gnat S., Łagowski D., Nowakiewicz A., Dyląg M., Osińska M.: Complementary effect of mechanism of multidrug resistance in Trichophyton mentagrophytes isolated from human dermatophytoses of animal origin. Mycoses 2021, 64,5:537-549. DOI: 10.1111/myc.13242; IF: 4,377; punkty MEiN:
 2. Gnat S., Łagowski D., Dyląg M., Zieliński J., Nowakiewicz A.: In vitro evaluation of photodynamic activity of methylene blue against Trichophyton verrucosum azole-susceptible and -resistant strains. Biophotonics 2021, 14(10):e202100150. DOI: 10.1002/jbio.202100150; IF: 3,207; punkty MEiN: 100.
 3. Gnat S., Łagowski D., Dyląg M., Zieliński J., Studziński M., Nowakiewicz A.: Cold atmospheric pressure plasma (CAPP) as a new alternative treatment method for onychomycosis caused by Trichophyton verrucosum: in vitro studies. Infection 2021, 48(6):1233-1240. DOI: 10.1007/s15010-021-01691-w; IF: 3,207; punkty MEiN:
 4. Gnat S., Łagowski D., Nowakiewicz A., Trościańczyk A., Dyląg M.: New Reference Genes for qRT-PCR Analysis as a Potential Target for Identification of Trichophyton verrucosum in Different Culture Conditions. Pathogens 2021, 10(11), Art. No.: 1361. DOI: 10.3390/pathogens10111361; IF: 3,492; punkty MEiN:
 5. Gnat S., Łagowski D., Nowakiewicz A., Dyląg M., Osińska M., Sawicki M.: Detection and identification of dermatophytes based on currently available methods – a comparative study. Appl. Microbiol. 2021, 130(1):278-291. DOI:10.1111/jam.14778; IF: 3,772; punkty MEiN: 70.

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 540
 • łączny impact factor według listy JCR: 20,877

 

Nagroda II stopnia

 • Za cykl oryginalnych prac badawczych opublikowanych przez pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Publikacje wchodzące w skład cyklu:

 1. Olech M., Bomba A., Kuźmak J.: Quasispecies composition of small ruminant lentiviruses found in blood leukocytes and milk epithelial cells. Viruses 2021, 13(12):2497. IF: 5,048; punkty MEiN: 100.
 2. Olech M., Kuźmak J.: Molecular characterization of small ruminant lentiviruses in Polish mixed flocks supports evidence of cross species transmission, dual infection, a recombination event, and reveals the existence of new subtypes within Group A. Viruses 2021, 13(12):2529. IF: 5,048; punkty MEiN: 100.
 3. Olech M., Ropka-Molik K., Szmatoła T., Piórkowska K., Kuźmak J.: Transcriptome analysis for genes associated with small ruminant lentiviruses infection in goats of Carpathian breed. Viruses 2021, 13(10):2054. IF: 5,048; punkty MEiN:
 4. Olech M., Ropka-Molik K., Szmatoła T., Piórkowska K., Kuźmak J.: Single nucleotide polymorphisms in genes encoding toll-like receptors 7 and 8 and their association with proviral load of SRLVs in goats of Polish Carpathian breed. Animals (Basel) 2021, 11(7):1908. IF: 2,752; punkty MEiN:

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 400
 • łączny impact factor według listy JCR: 17,896

 

Nagroda III stopnia

 • Za cykl oryginalnych prac badawczych opublikowanych przez pracowników Instytutu Medycyny Weterynaryjnej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Publikacje wchodzące w skład cyklu:

 1. Maśko M., Borowska M., Domino M., Jasiński T., Zdrojkowski L., Gajewski Z.: A novel approach to thermographic images analysis of equine thoracolumbar region: The effect of effort and rider’s body weight on structural image complexity. BMC Veterinary Research 2021, 17(1):1-12. IF: 2,741; punkty MEiN:
 2. Maśko M., Wierzbicka M., Zdrojkowski Ł., Jasiński T., Pawliński B., Domino M.: Characteristics of the Donkey’s dorsal profile in relation to its functional body condition assessment. Animals 2021, 11(11):3095. IF: 2,752; punkty MEiN:
 3. Domino M., Borowska M., Kozłowska N., Zdrojkowski Ł., Jasiński T., Smyth G., Maśko M.: Advances in thermal image analysis for the detection of pregnancy in horses using infrared thermography. Sensors 2022, 22(1):191. IF: 3,576; punkty MEiN: 100.

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 340
 • łączny impact factor według listy JCR: 9,069

 

W kategorii za pracę doktorską przedstawioną w formie monotematycznego cyklu publikacji lub opublikowaną pracę doktorską przedstawioną w formie monografii

 

Nagroda I stopnia

 • Dr Katarzyna Justyna Filip-Hutsch – Instytut Medycyny Weterynaryjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

 

 1. First Molecular identification of Taenia hydatigena in Wild Ungulates in EcoHealth

2019, 16:161-170. IF: 2,153; punkty MEiN: 70.

 1. First description of histopathological lesions associated with a fatal infection of moose (Alces alces) with the liver fluke Parafasciolopsis fasciolaemorpha Ejsmont, 1932. Journal of Veterinary Research 2019, 63:549-554. IF: 1,039, punkty MEiN:
 2. Patterns of parasite eggs, oocysts and larvae shedding by moose in the Biebrza marshland (NE Poland). International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 2020, 11:191-197. IF: 1,923, punkty MEiN: 100.
 3. First report of a newly-described lungworm, Dictyocaulus cervi (Nematoda: Trichostrongyloidea), in moose (Alces alces) in central Europe. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 2020, 13:275-282. IF: 1,923, punkty MEiN:
 4. Gastrointestinal Helminths of a European Moose Population in Poland. Pathogens 2021, 10:456. IF: 3,018, punkty MEiN:

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 410
 • łączny impact factor według listy JCR: 10,056

 

Nagroda II stopnia

 

 • Dr Aneta Pluta – Zakład Biochemii/Zakład Analiz Omicznych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

 

Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

 

 1. Regulation of Expression and Latency in BLV and HTLV. Viruses 2020, 25, 12(10):1079.

IF: 3,816; punkty MEiN: 100.

 1. Bovine leukemia virus long terminal repeat variability: identification of single nucleotide polymorphisms in regulatory sequences. Virology Journal 2018, 15:165. IF: 2,37; punkty MEiN: 70.
 2. Effects of naturally occurring mutations in bovine leukemia virus 5′-LTR and tax gene on viral transcriptional activity. Pathogens 2020, 9(10):836. IF: 3,018; punkty MEiN:
 3. Analysis of nucleotide sequence of Tax, miRNA and LTR of bovine leukemia virus in cattle with different levels of persistent lymphocytosis in Russia. Pathogens 2021, 10(2):246. IF: 3,018; punkty MEiN:

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 370
 • łączny impact factor według listy JCR: 12,22

 

Nagroda III stopnia

 

 • Dr Matylda Mielcarska; Katedra Nauk Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa,

Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

 1. Functional failure of TLR3 and its signaling components contribute to herpes simplex encephalitis. Journal of Neuroimmunology 2018, 316: 65-73. IF: 2,952, punkty MEiN:
 2. Syk and Hrs Regulate TLR3-Mediated Antiviral Response in Murine Astrocytes. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2019, Article ID 6927380, pages 1-21. IF: 4,868, punkty MEiN: 100.
 3. Participation of Endosomes in Toll-like receptor 3 Transportation Pathway in Murine Astrocytes. Frontiers in Cellular Neuroscience 2020, 14:544612, pages 1-17. IF: 5,505, punkty MEiN: 100.

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 225
 • łączny impact factor według listy JCR: 13,325

 

 • Dr Cieplińska Katarzyna Barbara – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz

Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

 1. The gentoxicity of caecal water in gilts exposed to low doses of zearalenone. Toxins 2018, 10(9), 350. DOI: https://doi.org/10.3390/toxins10090350; IF: 3,273, punkty MEiN:
 2. Time-dependent changes in the intestinal microbiome of gilts exposed to low zearalenone doses. Toxins 2019, 11, 296. DOI:10.3390/toxins11050296; IF: 3,89, punkty MEiN:

 

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 135
 • łączny impact factor według listy JCR: 7,163

 

W kategorii za wyróżniające się osiągnięcie naukowe przedstawione w formie monotematycznego cyklu prac stanowiących podstawę nadania stopnia naukowego dr hab.

Nagroda I stopnia

 

 • Dr hab. Anna Szóstek- Mioduchowska – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Tytuł osiągnięcia: „Rola wybranych mediatorów odpowiedzi zapalnej i kwasu lizofosfatydowego w rozwoju endometrosis u klaczy”

 

Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

 1. Effect of transforming growth factor-β1 on α- smooth muscle actin and collagen expression in equine endometrial fibroblasts. Theriogenology 2019, 124:9-17. IF: 2,094; punkty MEiN: 140.
 2. Effect of proinflammatory cytokines on endometrial collagen and metallopeptidase expression during the course of equine endometrosis. Cytokine 2019, 123:154767. IF: 2,952; punkty MEiN:
 3. Matrix metallopeptidase expression and modulation by transforming growth factor-β1 in equine endometrosis. Scientific Reports 2020, 10:1119. IF: 3,998; punkty MEiN:
 4. Prostaglandins effect on matrix metallopeptidase and collagen in mare endometrial

Theriogenology 2020, 153:74-84. IF: 2,094; punkty MEiN: 140.

 1. Lysophosphatidic acid as a regulator of endometrial prostaglandin and connective tissue growth factor secretion during estrous cycle and endometrosis in the mare. BMC Veterinary Journal 2020, 16:343. IF: 1,835; punkty MEiN:

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 660
 • łączny impact factor według listy JCR: 12,973

 

Nagroda II stopnia

 • dr hab. Ewelina Patyra – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tytuł osiągnięcia: „Zastosowanie i ocena metod chromatograficznych do analizy substancji przeciwbakteryjnych w paszach”

Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

 1. Determination of fluoroquinolones in animal feed by ion pair high-performance liquid chromatography with fluorescence detection. Analytical Letters 2017, 50:1711-1720. IF: 1,206; punkty MEiN:
 2. Determination of sulfonamides in feeds by high-performance liquid chromatography after fluorescamine precolumn derivatization. Molecules 2019, 24,

DOI:10.3390/molecules24030452; IF: 3,267; punkty MEiN: 100.

 1. Quantification and analysis of trace levels of phenicols in feed by liquid chromatography– mass spectrometry. Chromatographia 2020, 83, 715-723. IF: 1,596; punkty MEiN:
 2. Development and validation of multi-residue and multi-class method for antibacterial substances analysis in non-target feed by liquid chromatography – tandem mass spectrometry. Food Additives and Contaminants: Part A 2018, 35, 467 – 478. IF: 2,170; punkty MEiN:
 3. Development and validation of an LC-MS/MS method for the quantification of tiamulin, trimethoprim, tylosin, sulfadiazine and sulfamethazine in medicated feed. Food Additives and Contaminants: Part A 2018, 35, 882 – 891. IF: 2,170, punkty MEiN:

 

 1. HPLC-DAD analysis of florfenicol and thiamphenicol in medicated feedingstuffs. Food Additives and Contaminants: Part A 2019, 36(8), 1184-1190. IF: 2,34; punkty MEiN:

 

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 290
 • łączny impact factor według listy JCR: 12,749

 

 

 Kategorie prac przeglądowych

 

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową z zakresu praktyki weterynaryjnej ogłoszoną w Medycynie Weterynaryjnej.

 

Nagroda

 • Smreczak M., Orłowska A.: SARS-CoV-2 u zwierząt – zakażenia naturalne i eksperymentalne – aktualny stan wiedzy. Weter. 2021, 77 (4), 167-175.
 • Rapacz Leonard A. Rola czynników immunologicznych, prozapalnych i proteolitycznych w łożysku klaczy w procesie wydalenia błon płodowych. Weter. 2021, 77 (10), 475-479.

 

 

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Nagroda I stopnia

 

 • Tokarz-Deptuła B., Palma J., Baraniecki Ł., Stosik M., Kołacz R., Deptuła W. What function do platelets play in inflammation and bacterial and viral infections? Frontiers in Immunology 2021, 12, Art. No.: 770436, 1-17. IF: 7,561, punkty MEiN:

Nagroda II stopnia

 • Pomorska-Mól M., Włodarek J., Gogulski M., Rybska M. Review: SARS-CoV-2 infection in farmed minks – an overview of current knowledge on occurrence, disease and epidemiology. Animal 2021, 15(7):100272. IF: 3,24; punkty MEiN:

Nagroda III stopnia

 • Mielcarska M., Bossowska-Nowicka M., Ngosa Toka F. Cell Surface Expression of Endosomal Toll-Like Receptors—A Necessity or a Superfluous Duplication? Frontiers in Immunology 2021, 11:620972; 1-13. IF: 7,561, punkty MEiN:

 

Wyróżnienie

 

 • Urbańska K., Orzechowski A. The secrets of alternative autophagy. Cells 2021, 10, 11:3241, 1-15. DOI:10.3390/cells10113241; IF: 6,6; punkty MEiN:

 

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR

 

Nagroda I stopnia

 

 • Proesmans W., Albrecht M., Gajda A., Neumann P., Paxton R., Pioz M., Polzin C., Schweiger O., Settele J., Szentgyörgyi H., Thulke H.H., Vanbergen A. Pathways for novel epidemiology: plant–pollinator–pathogen networks and global change. Trends in Ecology & Evolution 2021, 36, 7:623-636. IF: 17,712; punkty MEiN:

Nagroda II stopnia

 

 • Alomari M.M.M., Dec M., Urban-Chmiel R. Bacteriophages as an alternative method for control of zoonotic and foodborne pathogens. Viruses-Basel 2021, 13(12), 2348. DOI:https://doi.org/10.3390/v13122348; IF: 5,048; punkty MEiN: 100.

Nagroda III stopnia

 • Dudek K., Szacawa E., Nicholas R.A.J. Recent developments in vaccines for bovine mycoplasmoses caused by Mycoplasma bovis and Mycoplasma mycoides subsp. Mycoides. Vaccines 2021, 9, 549. IF: 4,422, punkty MEiN:

 

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową zamieszczoną w czasopiśmie zagranicznym lub krajowym dla młodych naukowców – brak wniosków

 

 

Kategoria monografii

W kategorii za wyróżniającą się monografię naukową

 • Monografia pt. „Mycoplasma bovis Infections: Occurrence, Pathogenesis, Diagnosis and Control, Including Prevention and Therapy” – Dudek , Szacawa E. Pathogens 2021, pp 1-
 1. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland; DOI: https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-0195-6; IF: 3,492, punkty MEiN: 100.

 

W kategorii za wyróżniającą się monografię dydaktyczną

 

 • Monografia pt. „Fizjologia i patologia rozrodu bydła. T. 1 i 2” red. nauk. Boryczko Z., Bostedt H., Jaśkowski J.M. Adres wydawniczy: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 2021, Toruń.
 • Monografia pt „Choroby zakaźne układu oddechowego bydła – wybrane zagadnienia”. Bednarek D., Dudek K., Szacawa E. Elamed MEDIA GROUP, 2021,

 

Kategoria – Doniesienia kazuistyczne Nagroda I stopnia

 • Hebel , Panek W., Ruszkowski J., Nabzdyk M., Niedzielski D., Pituch K., Jackson A.,

Kiełbowicz M., Pomorska-Mól M. Computed tomography findings in a cohort of 169 dogs with elbow dysplasia – a retrospective study. BMC Vet Res. 2021, 6,17(1):296. IF: 2,741, punkty MEiN: 140.

Nagrody doroczne PTNW za 2021 – wnioski

Polecany

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na Państwa zapytania pragnę poinformować, że ubiegając się o Doroczną Nagrodę Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych należy złożyć:

 1. pismo, które zawiera następujące informacje:
 • – nazwa kategorii (wykaz kategorii znajduje się w Regulaminie dostępnym na stronie www.ptnw.pl (zakładka „O PTNW”-> „Statut i Regulaminy”) oraz w załączonym pliku: „nagrody PTNW kategorie”)
 • – pełne dane artykułu
 • – uzasadnienie (wartość pracy i jej znaczenie, max. pół strony) wraz z podaniem danych bibliometrycznych (punkty IF i MEiN)
 • wzór pisma w załączeniu (plik: „nagrody PTNW wzor”)
 1. wypełnioną tabelę (plik: „Tabela do wnioskow o nagrody doroczne ZG PTNW-2021” w załączeniu)
 2. publikację

Wszystkie dokumenty należy przekazać (w wersji drukowanej i elektronicznej) dr Kai Urbańskiej w nieprzekraczalnym terminie 10.02.2022 r.

nagrody PTNW kategorie

nagrody PTNW wzor

Tabela do wnioskow o nagrody doroczne ZG PTNW-2021