Gorączka Q i towarzyszące problemy weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego – relacja

Polecany

W sobotę, 20 kwietnia 2024 r. odbyła się w Łodzi sesja naukowa pn. Gorączka Q i towarzyszące problemy weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, zorganizowana przez Katedrę Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie; Warszawską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Warszawie.
Wydarzenie zrealizowano w ramach Kongresu Praktyki Weterynaryjnej „Współczesna Weterynaria”, któremu towarzyszyły Targi Medycyny Weterynaryjnej Vet-Expo.
Patronat honorowy nad sesją objął Główny Lekarz Weterynarii.
Wsparcia udzieliły uznane na rynku weterynaryjnym firmy: ASF Bioasekuracja, Baldoor, Elanco, Saria, Lanxess, Zoetis, JHJ, Argenta oraz Ceva.
W sesji naukowej wzięło udział blisko 100 uczestników, w tym m.in.: przedstawiciele środowisk akademickich, jednostek badawczych oraz naukowo-badawczych, praktycy, członkowie Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Warszawie, pracownicy inspekcji weterynaryjnej oraz prelegenci z kraju i zagranicy.
Uroczystego otwarcia Kongresu dokonali lek. wet. Marek Mastalerek – Prezes Krajowej i Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz lek. wet. Tadeusz Domarecki – Prezes Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
– Kontynuujemy zapoczątkowaną kilkanaście lat temu współpracę między Izbą Warszawską oraz Izbą Łódzką. Niestety mieliśmy kilkuletnią przerwę związaną z pandemią Covid-19, kiedy organizowanie takich imprez masowych było mocno utrudnione. Ale pokonaliśmy trudności i wracamy na gościnną ziemię łódzką z kongresem naukowym, szkoleniami i targami. Tak naprawdę rozpoczynamy na nowo i na pewno nie będzie łatwo. Ale tym bardziej chciałbym podziękować uczestnikom i sponsorom za obdarzenie organizatorów zaufaniem. Postaramy się przywrócić świetność tej imprezy – powiedział podczas otwarcia Marek Mastalerek.
Sesję naukową zainaugurował prof. dr hab. Krzysztof Anusz – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Warszawie, Kierownik Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie i jednocześnie moderator spotkania. Drugą osobą prowadzącą spotkanie była dr Małgorzata Bruczyńska – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie.
W trzech panelach wykładowych, wysłuchano łącznie ośmiu referatów naukowych:
 Gorączka Q – waga problemu, prof. dr hab. Krzysztof Anusz;
 Gorączka Q – zapomniana zoonoza, realny problem, dr hab. Monika Szymańska-Czerwińska, Profesor Instytutu, Zakład Biotechnologii i Nutrigenomiki, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN, Jastrzębiec;
 Gorączka Q – prewalencja i prewencja, czyli jak rozsądnie zarządzać problemem, prof. dr hab. Krzysztof Rypuła, Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 Rozwój i kontrola epidemii gorączki Q w Holandii; prof. Piet Vellema, DVM, PhD, Dip.ECSRHM, Holandia;
 Krótko- i długofalowe skutki gorączki Q u ludzi. Prewalencja występowania gorączki Q u ludzi w Hiszpanii; lek. wet. Daniel Cifo Arcos, Instytut Zdrowia im. Karola III w Madrycie (Hiszpania);
 Gorączka Q – monitorowanie i zwalczanie w prawie krajowym oraz europejskim Prawie o Zdrowiu Zwierząt; dr hab. Mirosław Welz, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii;
 Strategie ograniczenia narastania lekooporności bakterii; dr hab. Magdalena Rzewuska, prof. SGGW, Katedra Nauk Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie;
 Różne systemy monitorowania użycia antybiotyków u zwierząt fermowych w krajach europejskich, dr Piotr Kwieciński, Wiceprezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe – FVE).
Między wystąpieniami prelegentów głos zabrali przedstawiciele firm: p. Justyna Kuligowska z ASF Bioasekuracja – firmy, która oferuje szeroki wybór produktów dedykowanych bioasekuracji w rolnictwie; p. Cezary Pawłowski z firmy Elanco, działającej w obszarze produkcji leków weterynaryjnych, dodatków paszowych oraz ochrony zdrowia zwierząt oraz p. Klaudia Zięba z firmy Argenta mającej w swojej ofercie kompleksowe i innowacyjne produkty dla diagnostyki mikrobiologicznej.
Jednym z ważnych punktów sesji naukowej był pokaz z zakresu bioasekuracji, zorganizowany i przeprowadzony na zewnętrznym placu przez firmę ASF Bioasekuracja. W czasie trwających ponad pół godziny ćwiczeń, uczestnicy zostali zapoznani z zasadami bioasekuracji, rodzajami preparatów dezynfekcyjnych, środkami ochrony indywidualnej, a także byli świadkami prezentacji nowoczesnej dezynfekcji pojazdów w ogniku choroby zakaźnej przy zastosowaniu m.in. mat dezynfekcyjnych przejazdowych, niecek oraz bram bioasekuracyjnych.
Tegoroczny Kongres oraz Targi stały się znakomitą okazją nie tylko do wymiany doświadczeń i spotkań specjalistów ze środowiska weterynaryjnego, ale również stanowiły istotny element promocji innowacyjnych rozwiązań i najnowszych technologii w zakresie opieki nad zwierzętami.
Moderatorzy i koordynatorzy sesji naukowej: (od prawej) dr Joanna Zarzyńska, prof. dr hab. Krzysztof Anusz, mgr Magdalena Zaczek – Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego IMW SGGW w Warszawie oraz dr Małgorzata Bruczyńska – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie. Wsparciem służyła także dr Kaja Urbańska z Katedry Nauk Morfologicznych IMW SGGW w Warszawie

Zebranie naukowe PTNW

Polecany

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego PTNW, Oddział w Warszawie, z największą przyjemnością zapraszam na zebranie naukowe, które odbędzie się 07.05.2024 r. (wtorek)w sali Rady Dyscypliny (I p.) Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (bud. nr 24).

Referat pt. „Integrating Animal Anatomy and Animal Welfare: Enhancing Understanding and Improving Practices„ wygłosi Profesor Sokol Duro z Uniwersytetu Rolniczego w Tiranie.

Zebranie naukowe rozpocznie się o godz. 10:00. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu.

Sesja naukowa – Gorączka Q i towarzyszące problemy Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Polecany

Szanowni Państwo,
Przypominamy o zbliżających się Targach Weterynaryjnych i Kongresie Medycyny Weterynaryjnej „Współczesna Weterynaria”, które odbędą się w weekend 20 – 21 kwietnia br. w Hali Expo w Łodzi.

W ramach wydarzenia gorąco zachęcamy do udziału w Sesji naukowej „Gorączka Q i towarzyszące problemy Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego”, w sobotę 20 kwietnia.

Organizatorami Sesji są: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie; Warszawska Izba Lekarsko – Weterynaryjna oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Warszawie.

Sesja została objęta patronatem honorowym Głównego Lekarza Weterynarii.

W roli prelegentów wystąpią:

Dr Mirosław Welz – Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Dr Piotr Kwieciński – Wiceprezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe – FVE) reprezentującej organizacje lekarzy weterynarii z 38 europejskich krajów
Dr hab. Magdalena Rzewuska, Katedra Nauk Przedklinicznych, Zakład Mikrobiologii, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Monika Szymańska-Czerwińska, Profesor Instytutu w Zakładzie Biotechnologii i Nutrigenomiki PAN w Jastrzębcu
Prof. dr hab. Krzysztof Rypuła, Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
Prof. Piet Vellema, DVM, PhD, Dip.ECSRHM, Holandia
Dr Daniel Cifo Arcos, Instytut Zdrowia im. Karola III w Madrycie (Hiszpania).
Moderatorami Sesji będą: prof. dr hab. Krzysztof Anusz, Kierownik Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie oraz dr Małgorzata Bruczyńska – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie.

W przerwie między wykładami zapraszamy na pokaz biosekuracyjny.

Program Kongresu: https://vet-expo.syskonf.pl/program

Rejestracja: https://vet-expo.syskonf.pl/rejestracja

Walne Zebranie PTNW Oddział w Warszawie

Polecany

Szanowni Państwo,

W związku z rezygnacją Członka Zarządu z członkostwa w Polskim Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych, Zarząd Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Warszawie

zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału, na którym odbędą się wybory uzupełniające Członka Zarządu Oddziału.

Odbędzie się ono 09.04.2024 r. (wtorek), o godz. 10:00, w sali Rady Dyscypliny, Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (bud. nr 24 im. Prof. W. Bareja, I piętro).

Jednocześnie Zarząd informuje, że w tym samym dniu, bezpośrednio po Walnym Zebraniu, odbędzie się zebranie naukowe.

Program Walnego Zebrania:

 1. Sprawy bieżące Oddziału.
 2. Wybory Członka Zarządu.
 3. Wolne wnioski i dyskusja.
W przypadku braku kworum, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie, w tym samym dniu i miejscu, o godz. 10:15.

Program zebrania naukowego:

 1. Wykład Pana dr. Artura Jabłońskiego (z Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej IMW SGGW w Warszawie) pt. „Antybiotykooporność bakterii zwierząt wolno żyjących”.
 2. Dyskusja.
Łączę wyrazy szacunku,
Kaja Urbańska
sekretarz
PTNW, Oddział w Warszawie

Zeskanowane obrazy

XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

Polecany

Organizatorem Kongresu jest Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a współorganizatorem, sprawującym nadzór merytoryczny nad Kongresem, jest Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

W ramach Kongresu odbędą się wykłady, prowadzone przez wybitnych naukowców o renomie uznanej w kraju i zagranicą, krótkie wystąpienia ustne oraz prezentacje w formie plakatów naukowych.

Podczas Kongresu prezentowane będą wyniki najnowszych badań naukowych, umożliwiając tym samym wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy w obszarze nauki. Prezentacje w sekcji Innowacyjna edukacja przyczynią się natomiast do propagowania oryginalnych rozwiązań dydaktycznych, a sam Kongres będzie doskonałą platformą integrującą całe środowisko skupione wokół dyscypliny weterynaria.

Szczegóły oraz rejestracja są dostępne na stronie Kongresu: https://kongresptnw2024.uwm.edu.pl

Nagrody Doroczne PTNW za rok 2023

Polecany

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o Nagrody Doroczne Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za rok 2023.

Wnioski proszę przygotować zgodnie z Regulaminem nagród, który dostępny jest na stroniehttp://ptnw.pl/o-ptnw/regulaminy/

Zgodnie z przekazaną Zarządowi informacją, podobnie jak w zeszłym roku, autor pierwszy i/lub korespondencyjny zgłaszanej pracy musi być Członkiem PTNW.

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 1. Pismo, które zawiera następujące informacje (wzór pisma: „Uzasadnienie, nagrody PTNW za 2023 r.):
 • nazwa kategorii (wykaz kategorii znajduje się w Regulaminie)
 • pełne dane artykułu
 • uzasadnienie (proszę omówić, jakie jest znaczenie pracy dla dyscypliny weterynaria i jakie istotne nowe treści wnosi. Proszę NIE KOPIOWAĆ streszczenia pracy – ograniczenie ilości znaków do 1000) wraz z podaniem danych bibliometrycznych (punkty IF i MNiSW)

2. Dokładnie wypełnioną tabelę (plik: Tabela, nagrody PTNW za 2023 r.)

3. Kopię publikacji

Powołana przez Zarząd Główny Komisja Nagród Dorocznych będzie rozpatrywała wyłącznie kompletne i poprawne wnioski.

Zarząd PTNW, Oddziału w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za kompletność składanego wniosku.

Proszę o przesyłanie wersji elektronicznej (pismo z uzasadnieniem + wersja PDF pracy + tabela) i dostarczenie wersji drukowanej wniosków (pismo z uzasadnieniem + odbitka pracy + tabelaw nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego br.do godz. 12:30, do dr Kai Urbańskiej (kaja_urbanska@sggw.edu.pl, Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Nauk Morfologicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej).

Z poważaniem,

dr Kaja Urbańska
Sekretarz,
PTNW, Oddział w Warszawie

Zarząd PTNW Oddział w Warszawie – kadencja 2024-2027

Polecany

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego PTNW, Oddział w Warszawie, które odbyło się 12 grudnia 2023 r., wybrano nowy Zarząd na kadencję 2024-2027, w składzie:

 

Przewodniczący – prof. dr hab. Krzysztof Anusz
Wiceprzewodniczący – dr hab. Tomasz Sadkowski
Skarbnik – dr hab. Justyna Sokołowska
Sekretarz – dr Kaja Urbańska

 

Członkowie Zarządu:
dr hab. Magdalena Chłopecka
dr Natalia Dziekan

 

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – dr hab. Anna Pyziel, prof. SGGW
dr hab. Marta Mendel, prof. SGGW
dr hab. Joanna Pławińska-Czarnak, prof. SGGW

 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

Polecany

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Warszawie zwołuje WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE Członków Oddziału, które

odbędzie się 12.12.2023 r. (wtorek), o godz. 10.00,

w sali Rady Dyscypliny Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (bud. nr 24 im. prof. W. Bareja, I piętro).

Porządek zebrania: 

 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału w kadencji 2020-2023.
 2. Ocena działalności Oddziału w latach 2020-2023 przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną.
 3. Przyjęcie sprawozdań i absolutorium.
 4. Wybory Członków Zarządu Oddziału na kadencję 2024-2027:
  1. Wybory Przewodniczącego Oddziału,
  2. Wybory Wiceprzewodniczącego Oddziału,
  3. Wybory Sekretarza Oddziału,
  4. Wybory Skarbnika Oddziału.
 5. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2024-2027.
 6. Wybory Delegatów na XLVIII Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.
 7. Wolne wnioski i dyskusja.

W przypadku braku kworum, wybory odbędą się w II terminie, w tym samym dniu i miejscu, o godz. 10.15.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w przesłanym zaproszeniu.

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie zapraszam,

dr Kaja Urbańska
Sekretarz
PTNW, Oddział w Warszawie

Zeskanowane obrazy

Zebranie naukowe Oddziału Warszawskiego PTNW

Polecany

PTNW Oddział Warszawski zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 04.07.2023 r., o godz. 11:00, w Sali Posiedzeń IMW.

Referat pt. „Hipoteza higieniczna – podstawy i zastosowanie” wygłosi Pan dr hab. inż. Piotr Bąska, prof. SGGW z Katedry Nauk Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!

Zebranie naukowe

Polecany

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego PTNW, Oddział w Warszawie, z największą przyjemnością zapraszam na zebranie naukowe, które odbędzie się 28.02.2023 r., w Sali Posiedzeń IMW.

Referat pt. “Epidemiologia zakażeń Trueperella pyogenes” wygłosi Pani dr Ewelina Kwiecień z Katedry Nauk Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:30.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Krzysztof Anusz
Przewodniczący
PTNW, Oddział w Warszawie

Wnioski o Nagrody Doroczne PTNW za rok 2022

Polecany

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o Nagrody Doroczne PTNW za rok 2022.

Wnioski proszę przygotować zgodnie z regulaminem nagród dostępnym na stronie http://ptnw.system-testowy.pl/wp-content/uploads/2021/04/Regulamin-nagrod-dorocznych-28.05.2020.pdf

Zgodnie z przekazaną Zarządowi informacją, autor pierwszy i/lub korespondencyjny zgłaszanej pracy musi być Członkiem PTNW.

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 1. Pismo, które zawiera następujące informacje (wzór pisma: „nagrody PTNW wzor”):
 • – nazwa kategorii (wykaz kategorii znajduje się w Regulaminie dostępnym na stronie www.ptnw.pl)
 • – pełne dane artykułu
 • – uzasadnienie (wartość pracy i jej znaczenie, max. pół strony) wraz z podaniem danych bibliometrycznych (punkty IF i MEiN) ;
 1. Dokładnie wypełnioną tabelę (plik: „Tabela nagrody PTNW 2022”);
 2. Elektroniczną i wydrukowaną wersję publikacji.

Powołana przez Zarząd Główny Komisja Nagród Dorocznych będzie rozpatrywała wyłącznie kompletne i poprawne wnioski.

Zarząd PTNW, Oddziału w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za kompletność składanego wniosku.

Proszę o przesyłanie wersji elektronicznej (pismo z uzasadnieniem + wersja PDF pracy + tabela) i dostarczenie wersji drukowanej wniosków  (pismo z uzasadnieniem + odbitka pracy + tabela)  w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego br., do godz. 9:30, do dr Kai Urbańskiej (kaja_urbanska@sggw.edu.pl, Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Nauk Morfologicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej).

Z poważaniem,

Tomasz Sadkowski

Zebranie naukowe Oddziału Warszawskiego PTNW

Polecany

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Warszawie

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się

we wtorek, 13 grudnia 2022 r., o godz. 10:30

w Sali Posiedzeń Instytutu Medycyny Weterynaryjnej, budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja, I p., 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Referat pt.: ,,AHL – Nowe Prawo UE w zakresie zdrowia zwierząt”

 wygłosi Pan dr Mirosław Welz
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

 

Przewodniczący Oddziału
prof. dr hab. Krzysztof Anusz

Zebranie naukowe Oddziału Warszawskiego PTNW

Polecany

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Warszawie

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się

we wtorek, 25 października 2022 r., o godz. 9:00, w Sali Posiedzeń Instytutu Medycyny Weterynaryjnej, budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja, I p., 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Referat pt.: “Badanie populacji szakali złocistych Canis aureus w Polsce w rejonie miejscowości Otomuchów”

Wygłoszą Panie

 Karolina Sionek, Katarzyna Cuper oraz Aleksandra Leszczyńska

z Sekcji „One Health” Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych SGGW w Warszawie

Przewodniczący Oddziału
prof. dr hab. Krzysztof Anusz

Zebranie naukowe Oddziału Warszawskiego PTNW

Polecany

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Oddział w Warszawie

http://warszawa.ptnw.pl/

https://www.facebook.com/ptnwwarszawa/

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się

we wtorek, 21 czerwca 2022 r., o godz. 10:30

w Sali Posiedzeń

Instytutu Medycyny Weterynaryjnej,

budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja, I p.

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Referat “Rola fibroblastów i adipocytów w regulacji rozwoju nabłonka gruczołu sutkowego            u bydła – badania in vitro

 

wygłosi dr Żaneta Dzięgelewska-Sokołowska

 

z Katedry Nauk Fizjologicznych

Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Przewodniczący Oddziału

prof. dr hab. Krzysztof Anusz

 

Wyniki konkursu na doroczne nagrody PTNW za 2021 rok

Polecany

Gratulujemy laureatom!

 

Kategorie prac oryginalnych

W kategorii za oryginalną pracę badawczą ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Nagroda I stopnia

 • Nowakiewicz A., Zięba P., Gnat S., Osińska M., Łagowski D., Kosior-Korzecka U., Puzio I., Król J.: Analysis of the occurrence and molecular characteristics of drug-resistant strains of Enterococcus faecalis isolated from the gastrointestinal tract of insectivorous bat species in Poland: A possible essential impact on the spread of drug resistance? Environmental Pollution 2021, 269, Art. No. 116099. DOI:10.1016/j.envpol.2020.116099; IF: 8,071; punkty MEiN: 100.

Nagroda II stopnia

 • Pietruk K., Olejnik M., Jedziniak P.: Risk of residues of toltrazuril sulfone in eggs after oral administration: could setting maximum residue limit be helpful? Food Chemistry 2021, 360, Art. No. 130054. IF: 7,514; punkty MEiN:

Nagroda III stopnia

 • Pomorska-Mól M., Turlewicz-Podbielska H., Gogulski M., Ruszkowski J., Kubiak M., Kuriga A., Barket P., Postrzech M.: A cross-sectional retrospective study of SARS-CoV-2 seroprevalence in domestic cats, dogs and rabbits in Poland. BMC Veterinary Research 2021, 7, 17:322. IF: 2,741; punkty MEiN:

Wyróżnienie

 • Didkowska A., Klich D., Hapanowicz A., Orłowska B., Gałązka M., Rzewuska M., Olech W., Anusz K.: Pathogens with potential impact on reproduction in captive and free-ranging European bison (Bison bonasus) in Poland – a serological survey. BMC Veterinary Research 2021, 17, 345. IF: 2,67; punkty MEiN:

 

 • Rożek W., Kwaśnik M., Socha W., Sztromwasser P., Rola J.: Analysis of single nucleotide variants (SNVs) induced by passages of equine Influenza Virus H3N8 in embryonated chicken eggs. Viruses 2021, 13(8), 1551. IF: 5,048; punkty MEiN:

W kategorii za pracę oryginalną opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR

 

Nagroda I stopnia

 

 • Szopa I.M., Granica M., Bujak J.K., Łabędź A., Błaszczyk M., Paulos C.M., Majchrzak- Kuligowska K.: Effective activation and expansion of canine lymphocytes using a novel nano- sized magnetic beads approach. Frontiers in Immunology 2021, 12:604066. DOI:10.3389/fimmu.2021.604066; IF: 7,561; punkty MEiN:

 

Nagroda II stopnia

 • Nowik N., Prajsnar T.K., Przyborowska A., Rakus K., Sienkiewicz W., Spaink H.P., Podlasz P.: The role of galanin during bacterial infection in larval zebrafish. Cells 2021, 10, 2011. DOI:https://doi.org/10.3390/cells10082011; IF: 6,6; punkty MEiN:

Nagroda III stopnia

 • Lasocka I., Szulc-Dąbrowska L., Skibniewski M., Skibniewska E., Gregorczyk- Zboroch K., Pasternak I., Hubalek Kalbacova M.: Cytocompatibility of graphene monolayer and its impact on focal cell adhesion, mitochondrial morphology and activity in BALB/3T3 fibroblasts. Materials 2021, 14(3):1-16. DOI:10.3390/ma14030643; IF: 3,623; punkty MEiN:

 

 

 • Krzysiak M.K., Anusz K., Konieczny A., Rola J., Salat J., Strakova P., Olech W., Larska M.: The European bison (Bison bonasus) as an indicatory species for the circulation of tick-borne encephalitis virus (TBEV) in natural foci in Poland. Ticks and Tick-borne Diseases 2021, 101799. IF: 3,744; punkty MEiN:

 

 • Alomari M.M.M., Dec M., Nowaczek A., Puchalski A., Wernicki A., Kowalski C.J., Urban- Chmiel R.: Therapeutic and prophylactic effect of the experimental bacteriophage treatment to control diarrhea caused by E. coli in newborn calves. ACS Infectious Diseases 2021, 7(8): 2093-2101. DOI:https://doi.org/10.1021/acsinfecdis.1c00010; IF: 5,084, punkty MEiN:

 

W kategorii za oryginalną pracę badawczą zamieszczoną w czasopiśmie zagranicznym lub krajowym dla młodych naukowców – brak wniosków

 

W kategorii za oryginalną pracę kliniczną (wykonaną na zwierzętach, z wyłączeniem zwierząt laboratoryjnych), rozwiązującą problem kliniczny/diagnostyczny/terapeutyczny

 

Nagroda I stopnia

 

 • Didkowska A., Krajewska-Wędzina M., Klich D., Prolejko K., Orłowska B., Anusz K.: The risk of false-positive serological results for paratuberculosis in Mycobacterium bovis-infected cattle. Pathogens 2021, 10(8):1054. IF: 3,406; punkty MEiN:

 

Nagroda II stopnia

 

 • Cybulski P., Larska M., Woźniak A., Jabłoński A., Stadejek T.: The dietary risk factors of gastric ulcers in finishing pigs from 16 Polish farms. Agriculture (Switzerland) 2021, 11,8:1-9. DOI:10.3390/agriculture11080719; IF: 2,925; punkty MEiN:

 

 • Szacawa E., Dudek K., Bednarek D., Pieszka M., Bederska-Łojewska D.: A pilot study on the effect of a novel feed additive containing exogenous enzymes, acidifiers, sodium butyrate and silicon dioxide nanoparticles on selected cellular immune indices and body weight gains of calves. Journal of Veterinary Research 2021, 65:497-504. IF: 1,744, punkty MEiN:

 

Nagroda III stopnia

 

 • Cybulski P, Woźniak A., Urban J., Stadejek T.: Gastric lesions in culled sows: an underestimated welfare issue in modern swine production. Agriculture (Switzerland) 2021, 11,10:1-6. DOI:10.3390/agriculture11100927; IF: 2,925; punkty MEiN: 100.

 

 • Szaluś-Jordanow O., Stabińska-Smolarz M., Czopowicz M. Moroz A., Mickiewicz M. Łobaczewski A., Chrobak-Chmiel D., Kizerwetter-Świda M., Rzewuska M., Sapierzyński R., Grzegorczyk M., Świerk A., Frymus T.: Focused cardiac ultrasound examination as a tool for diagnosis of infective endocarditis and myocarditis in dogs and cats. Animals (Basel) 2021, 11,11:3162. DOI:10.3390/ani11113162. PMID: 34827894; IF: 2,752; punkty MEiN:

 

W kategorii za cykl oryginalnych prac badawczych ogłoszonych w krajowych lub zagranicznych czasopismach z listy JCR, w języku polskim lub obcym (nie stanowiących pracy doktorskiej ani habilitacyjnej)

 

Nagroda I stopnia

 • Za cykl oryginalnych prac badawczych opublikowanych przez pracowników Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Zakładu Mikrobiologii Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

 

 Publikacje wchodzące w skład cyklu:

 1. Gnat S., Łagowski D., Dyląg M., Ptaszyńska A., Nowakiewicz A.: Modulation of ERG gene expression in           fluconazole-resistant      human                   and animal                        isolates   of      Trichophyton

 

verrucosum. Braz. J. Microbiol. (Impr.) 2021, 52:2439-2446. DOI:10.1007/s42770-021- 00585-1; IF: 2,476; punkty MEiN: 70.

 1. Gnat S., Łagowski D., Nowakiewicz A., Dyląg M., Osińska M.: Complementary effect of mechanism of multidrug resistance in Trichophyton mentagrophytes isolated from human dermatophytoses of animal origin. Mycoses 2021, 64,5:537-549. DOI: 10.1111/myc.13242; IF: 4,377; punkty MEiN:
 2. Gnat S., Łagowski D., Dyląg M., Zieliński J., Nowakiewicz A.: In vitro evaluation of photodynamic activity of methylene blue against Trichophyton verrucosum azole-susceptible and -resistant strains. Biophotonics 2021, 14(10):e202100150. DOI: 10.1002/jbio.202100150; IF: 3,207; punkty MEiN: 100.
 3. Gnat S., Łagowski D., Dyląg M., Zieliński J., Studziński M., Nowakiewicz A.: Cold atmospheric pressure plasma (CAPP) as a new alternative treatment method for onychomycosis caused by Trichophyton verrucosum: in vitro studies. Infection 2021, 48(6):1233-1240. DOI: 10.1007/s15010-021-01691-w; IF: 3,207; punkty MEiN:
 4. Gnat S., Łagowski D., Nowakiewicz A., Trościańczyk A., Dyląg M.: New Reference Genes for qRT-PCR Analysis as a Potential Target for Identification of Trichophyton verrucosum in Different Culture Conditions. Pathogens 2021, 10(11), Art. No.: 1361. DOI: 10.3390/pathogens10111361; IF: 3,492; punkty MEiN:
 5. Gnat S., Łagowski D., Nowakiewicz A., Dyląg M., Osińska M., Sawicki M.: Detection and identification of dermatophytes based on currently available methods – a comparative study. Appl. Microbiol. 2021, 130(1):278-291. DOI:10.1111/jam.14778; IF: 3,772; punkty MEiN: 70.

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 540
 • łączny impact factor według listy JCR: 20,877

 

Nagroda II stopnia

 • Za cykl oryginalnych prac badawczych opublikowanych przez pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Publikacje wchodzące w skład cyklu:

 1. Olech M., Bomba A., Kuźmak J.: Quasispecies composition of small ruminant lentiviruses found in blood leukocytes and milk epithelial cells. Viruses 2021, 13(12):2497. IF: 5,048; punkty MEiN: 100.
 2. Olech M., Kuźmak J.: Molecular characterization of small ruminant lentiviruses in Polish mixed flocks supports evidence of cross species transmission, dual infection, a recombination event, and reveals the existence of new subtypes within Group A. Viruses 2021, 13(12):2529. IF: 5,048; punkty MEiN: 100.
 3. Olech M., Ropka-Molik K., Szmatoła T., Piórkowska K., Kuźmak J.: Transcriptome analysis for genes associated with small ruminant lentiviruses infection in goats of Carpathian breed. Viruses 2021, 13(10):2054. IF: 5,048; punkty MEiN:
 4. Olech M., Ropka-Molik K., Szmatoła T., Piórkowska K., Kuźmak J.: Single nucleotide polymorphisms in genes encoding toll-like receptors 7 and 8 and their association with proviral load of SRLVs in goats of Polish Carpathian breed. Animals (Basel) 2021, 11(7):1908. IF: 2,752; punkty MEiN:

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 400
 • łączny impact factor według listy JCR: 17,896

 

Nagroda III stopnia

 • Za cykl oryginalnych prac badawczych opublikowanych przez pracowników Instytutu Medycyny Weterynaryjnej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Publikacje wchodzące w skład cyklu:

 1. Maśko M., Borowska M., Domino M., Jasiński T., Zdrojkowski L., Gajewski Z.: A novel approach to thermographic images analysis of equine thoracolumbar region: The effect of effort and rider’s body weight on structural image complexity. BMC Veterinary Research 2021, 17(1):1-12. IF: 2,741; punkty MEiN:
 2. Maśko M., Wierzbicka M., Zdrojkowski Ł., Jasiński T., Pawliński B., Domino M.: Characteristics of the Donkey’s dorsal profile in relation to its functional body condition assessment. Animals 2021, 11(11):3095. IF: 2,752; punkty MEiN:
 3. Domino M., Borowska M., Kozłowska N., Zdrojkowski Ł., Jasiński T., Smyth G., Maśko M.: Advances in thermal image analysis for the detection of pregnancy in horses using infrared thermography. Sensors 2022, 22(1):191. IF: 3,576; punkty MEiN: 100.

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 340
 • łączny impact factor według listy JCR: 9,069

 

W kategorii za pracę doktorską przedstawioną w formie monotematycznego cyklu publikacji lub opublikowaną pracę doktorską przedstawioną w formie monografii

 

Nagroda I stopnia

 • Dr Katarzyna Justyna Filip-Hutsch – Instytut Medycyny Weterynaryjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

 

 1. First Molecular identification of Taenia hydatigena in Wild Ungulates in EcoHealth

2019, 16:161-170. IF: 2,153; punkty MEiN: 70.

 1. First description of histopathological lesions associated with a fatal infection of moose (Alces alces) with the liver fluke Parafasciolopsis fasciolaemorpha Ejsmont, 1932. Journal of Veterinary Research 2019, 63:549-554. IF: 1,039, punkty MEiN:
 2. Patterns of parasite eggs, oocysts and larvae shedding by moose in the Biebrza marshland (NE Poland). International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 2020, 11:191-197. IF: 1,923, punkty MEiN: 100.
 3. First report of a newly-described lungworm, Dictyocaulus cervi (Nematoda: Trichostrongyloidea), in moose (Alces alces) in central Europe. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 2020, 13:275-282. IF: 1,923, punkty MEiN:
 4. Gastrointestinal Helminths of a European Moose Population in Poland. Pathogens 2021, 10:456. IF: 3,018, punkty MEiN:

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 410
 • łączny impact factor według listy JCR: 10,056

 

Nagroda II stopnia

 

 • Dr Aneta Pluta – Zakład Biochemii/Zakład Analiz Omicznych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

 

Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

 

 1. Regulation of Expression and Latency in BLV and HTLV. Viruses 2020, 25, 12(10):1079.

IF: 3,816; punkty MEiN: 100.

 1. Bovine leukemia virus long terminal repeat variability: identification of single nucleotide polymorphisms in regulatory sequences. Virology Journal 2018, 15:165. IF: 2,37; punkty MEiN: 70.
 2. Effects of naturally occurring mutations in bovine leukemia virus 5′-LTR and tax gene on viral transcriptional activity. Pathogens 2020, 9(10):836. IF: 3,018; punkty MEiN:
 3. Analysis of nucleotide sequence of Tax, miRNA and LTR of bovine leukemia virus in cattle with different levels of persistent lymphocytosis in Russia. Pathogens 2021, 10(2):246. IF: 3,018; punkty MEiN:

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 370
 • łączny impact factor według listy JCR: 12,22

 

Nagroda III stopnia

 

 • Dr Matylda Mielcarska; Katedra Nauk Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa,

Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

 1. Functional failure of TLR3 and its signaling components contribute to herpes simplex encephalitis. Journal of Neuroimmunology 2018, 316: 65-73. IF: 2,952, punkty MEiN:
 2. Syk and Hrs Regulate TLR3-Mediated Antiviral Response in Murine Astrocytes. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2019, Article ID 6927380, pages 1-21. IF: 4,868, punkty MEiN: 100.
 3. Participation of Endosomes in Toll-like receptor 3 Transportation Pathway in Murine Astrocytes. Frontiers in Cellular Neuroscience 2020, 14:544612, pages 1-17. IF: 5,505, punkty MEiN: 100.

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 225
 • łączny impact factor według listy JCR: 13,325

 

 • Dr Cieplińska Katarzyna Barbara – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz

Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

 1. The gentoxicity of caecal water in gilts exposed to low doses of zearalenone. Toxins 2018, 10(9), 350. DOI: https://doi.org/10.3390/toxins10090350; IF: 3,273, punkty MEiN:
 2. Time-dependent changes in the intestinal microbiome of gilts exposed to low zearalenone doses. Toxins 2019, 11, 296. DOI:10.3390/toxins11050296; IF: 3,89, punkty MEiN:

 

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 135
 • łączny impact factor według listy JCR: 7,163

 

W kategorii za wyróżniające się osiągnięcie naukowe przedstawione w formie monotematycznego cyklu prac stanowiących podstawę nadania stopnia naukowego dr hab.

Nagroda I stopnia

 

 • Dr hab. Anna Szóstek- Mioduchowska – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Tytuł osiągnięcia: „Rola wybranych mediatorów odpowiedzi zapalnej i kwasu lizofosfatydowego w rozwoju endometrosis u klaczy”

 

Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

 1. Effect of transforming growth factor-β1 on α- smooth muscle actin and collagen expression in equine endometrial fibroblasts. Theriogenology 2019, 124:9-17. IF: 2,094; punkty MEiN: 140.
 2. Effect of proinflammatory cytokines on endometrial collagen and metallopeptidase expression during the course of equine endometrosis. Cytokine 2019, 123:154767. IF: 2,952; punkty MEiN:
 3. Matrix metallopeptidase expression and modulation by transforming growth factor-β1 in equine endometrosis. Scientific Reports 2020, 10:1119. IF: 3,998; punkty MEiN:
 4. Prostaglandins effect on matrix metallopeptidase and collagen in mare endometrial

Theriogenology 2020, 153:74-84. IF: 2,094; punkty MEiN: 140.

 1. Lysophosphatidic acid as a regulator of endometrial prostaglandin and connective tissue growth factor secretion during estrous cycle and endometrosis in the mare. BMC Veterinary Journal 2020, 16:343. IF: 1,835; punkty MEiN:

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 660
 • łączny impact factor według listy JCR: 12,973

 

Nagroda II stopnia

 • dr hab. Ewelina Patyra – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tytuł osiągnięcia: „Zastosowanie i ocena metod chromatograficznych do analizy substancji przeciwbakteryjnych w paszach”

Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

 1. Determination of fluoroquinolones in animal feed by ion pair high-performance liquid chromatography with fluorescence detection. Analytical Letters 2017, 50:1711-1720. IF: 1,206; punkty MEiN:
 2. Determination of sulfonamides in feeds by high-performance liquid chromatography after fluorescamine precolumn derivatization. Molecules 2019, 24,

DOI:10.3390/molecules24030452; IF: 3,267; punkty MEiN: 100.

 1. Quantification and analysis of trace levels of phenicols in feed by liquid chromatography– mass spectrometry. Chromatographia 2020, 83, 715-723. IF: 1,596; punkty MEiN:
 2. Development and validation of multi-residue and multi-class method for antibacterial substances analysis in non-target feed by liquid chromatography – tandem mass spectrometry. Food Additives and Contaminants: Part A 2018, 35, 467 – 478. IF: 2,170; punkty MEiN:
 3. Development and validation of an LC-MS/MS method for the quantification of tiamulin, trimethoprim, tylosin, sulfadiazine and sulfamethazine in medicated feed. Food Additives and Contaminants: Part A 2018, 35, 882 – 891. IF: 2,170, punkty MEiN:

 

 1. HPLC-DAD analysis of florfenicol and thiamphenicol in medicated feedingstuffs. Food Additives and Contaminants: Part A 2019, 36(8), 1184-1190. IF: 2,34; punkty MEiN:

 

 

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 290
 • łączny impact factor według listy JCR: 12,749

 

 

 Kategorie prac przeglądowych

 

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową z zakresu praktyki weterynaryjnej ogłoszoną w Medycynie Weterynaryjnej.

 

Nagroda

 • Smreczak M., Orłowska A.: SARS-CoV-2 u zwierząt – zakażenia naturalne i eksperymentalne – aktualny stan wiedzy. Weter. 2021, 77 (4), 167-175.
 • Rapacz Leonard A. Rola czynników immunologicznych, prozapalnych i proteolitycznych w łożysku klaczy w procesie wydalenia błon płodowych. Weter. 2021, 77 (10), 475-479.

 

 

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Nagroda I stopnia

 

 • Tokarz-Deptuła B., Palma J., Baraniecki Ł., Stosik M., Kołacz R., Deptuła W. What function do platelets play in inflammation and bacterial and viral infections? Frontiers in Immunology 2021, 12, Art. No.: 770436, 1-17. IF: 7,561, punkty MEiN:

Nagroda II stopnia

 • Pomorska-Mól M., Włodarek J., Gogulski M., Rybska M. Review: SARS-CoV-2 infection in farmed minks – an overview of current knowledge on occurrence, disease and epidemiology. Animal 2021, 15(7):100272. IF: 3,24; punkty MEiN:

Nagroda III stopnia

 • Mielcarska M., Bossowska-Nowicka M., Ngosa Toka F. Cell Surface Expression of Endosomal Toll-Like Receptors—A Necessity or a Superfluous Duplication? Frontiers in Immunology 2021, 11:620972; 1-13. IF: 7,561, punkty MEiN:

 

Wyróżnienie

 

 • Urbańska K., Orzechowski A. The secrets of alternative autophagy. Cells 2021, 10, 11:3241, 1-15. DOI:10.3390/cells10113241; IF: 6,6; punkty MEiN:

 

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR

 

Nagroda I stopnia

 

 • Proesmans W., Albrecht M., Gajda A., Neumann P., Paxton R., Pioz M., Polzin C., Schweiger O., Settele J., Szentgyörgyi H., Thulke H.H., Vanbergen A. Pathways for novel epidemiology: plant–pollinator–pathogen networks and global change. Trends in Ecology & Evolution 2021, 36, 7:623-636. IF: 17,712; punkty MEiN:

Nagroda II stopnia

 

 • Alomari M.M.M., Dec M., Urban-Chmiel R. Bacteriophages as an alternative method for control of zoonotic and foodborne pathogens. Viruses-Basel 2021, 13(12), 2348. DOI:https://doi.org/10.3390/v13122348; IF: 5,048; punkty MEiN: 100.

Nagroda III stopnia

 • Dudek K., Szacawa E., Nicholas R.A.J. Recent developments in vaccines for bovine mycoplasmoses caused by Mycoplasma bovis and Mycoplasma mycoides subsp. Mycoides. Vaccines 2021, 9, 549. IF: 4,422, punkty MEiN:

 

W kategorii za wyróżniającą się pracę przeglądową zamieszczoną w czasopiśmie zagranicznym lub krajowym dla młodych naukowców – brak wniosków

 

 

Kategoria monografii

W kategorii za wyróżniającą się monografię naukową

 • Monografia pt. „Mycoplasma bovis Infections: Occurrence, Pathogenesis, Diagnosis and Control, Including Prevention and Therapy” – Dudek , Szacawa E. Pathogens 2021, pp 1-
 1. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland; DOI: https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-0195-6; IF: 3,492, punkty MEiN: 100.

 

W kategorii za wyróżniającą się monografię dydaktyczną

 

 • Monografia pt. „Fizjologia i patologia rozrodu bydła. T. 1 i 2” red. nauk. Boryczko Z., Bostedt H., Jaśkowski J.M. Adres wydawniczy: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 2021, Toruń.
 • Monografia pt „Choroby zakaźne układu oddechowego bydła – wybrane zagadnienia”. Bednarek D., Dudek K., Szacawa E. Elamed MEDIA GROUP, 2021,

 

Kategoria – Doniesienia kazuistyczne Nagroda I stopnia

 • Hebel , Panek W., Ruszkowski J., Nabzdyk M., Niedzielski D., Pituch K., Jackson A.,

Kiełbowicz M., Pomorska-Mól M. Computed tomography findings in a cohort of 169 dogs with elbow dysplasia – a retrospective study. BMC Vet Res. 2021, 6,17(1):296. IF: 2,741, punkty MEiN: 140.

Nagrody doroczne PTNW za 2021 – wnioski

Polecany

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na Państwa zapytania pragnę poinformować, że ubiegając się o Doroczną Nagrodę Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych należy złożyć:

 1. pismo, które zawiera następujące informacje:
 • – nazwa kategorii (wykaz kategorii znajduje się w Regulaminie dostępnym na stronie www.ptnw.pl (zakładka „O PTNW”-> „Statut i Regulaminy”) oraz w załączonym pliku: „nagrody PTNW kategorie”)
 • – pełne dane artykułu
 • – uzasadnienie (wartość pracy i jej znaczenie, max. pół strony) wraz z podaniem danych bibliometrycznych (punkty IF i MEiN)
 • wzór pisma w załączeniu (plik: „nagrody PTNW wzor”)
 1. wypełnioną tabelę (plik: „Tabela do wnioskow o nagrody doroczne ZG PTNW-2021” w załączeniu)
 2. publikację

Wszystkie dokumenty należy przekazać (w wersji drukowanej i elektronicznej) dr Kai Urbańskiej w nieprzekraczalnym terminie 10.02.2022 r.

nagrody PTNW kategorie

nagrody PTNW wzor

Tabela do wnioskow o nagrody doroczne ZG PTNW-2021

Skład Zarządu w kadencji 2020-2023

Polecany

Zarząd (kadencja 2020-2023):
Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Anusz (od 23 września 2021 r.)
krzysztof_anusz@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36075

Wiceprzewodniczący: dr hab. Tomasz Sadkowski
tomasz_sadkowski@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36263

Sekretarz: dr Kaja Urbańska (od 23 września 2021 r.)
kaja_urbanska@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36219

Skarbnik: dr hab. Justyna Sokołowska (od 23 września 2021 r.)
justyna_sokolowska@sggw.edu.pl
tel.: +48 22 59 36212

Członkowie Zarządu: dr hab. Magdalena Chłopecka; dr Natalia Dziekan

Komisja Rewizyjna (kadencja 2020-2023):
Przewodniczący: dr hab. Wojciech Bielecki
wojciech_bielecki@sggw.pl
tel.: +48 22 59 36155

Członkinie Komisji Rewizyjnej: dr hab. Joanna Pławińska-Czarnak; dr hab. Anna Pyziel-Serafin (od 23 września 2021 r.)

Informacja o przebiegu XVI Kongresu PTNW

Polecany

Książka streszczeń XVI Kongresu PTNW

W dniach 26 – 27 listopada 2021 roku odbył się, pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Michała Zasady, XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Mottem przewodnim Kongresu było hasło „Omnia Autem Animalia Sunt”. Kongres został zorganizowany przez Instytut Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie przy aktywnym wsparciu Zarządu Głównego PTNW. Ze względu na trwającą pandemię Covid19 obrady przeprowadzono w formie hybrydowej. Organizatorzy, członkowie ZG PTNW oraz przewodniczący sesji  i ich zastępcy spotkali się w obiektach Instytutu Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Ursynowskiej 159 i stamtąd prowadzili obrady on-line.  Był to pierwszy w historii PTNW  Kongres prowadzony w takiej formie z uczestnictwem 495 słuchaczy. Organizatorzy utworzyli 17 sesji tematycznych, do których zgłoszono 357 streszczeń konferencyjnych (doniesienia, plakaty) oraz 26 wygładów plenarnych w poszczególnych sesjach. Do poszczególnych sesji zalogowało się ok. 20-50 osób.  Dla każdej sesji powołano komisje konkursowe, które wybrały wyróżniające się doniesienia i plakaty. Wykaz nagrodzonych autorów w załączeniu oraz na stronie Kongresu i PTNW. Nagrodą za zwycięskie prezentacje ustne jest publikacja artykułu w Medycynie Weterynaryjnej na koszt biura kongresu. Za najlepsze prezentacje plakatowe przyznano nagrody książkowe.

Część oficjalną Kongresu rozpoczął i poprowadził Dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVI Kongresu PTNW prof. dr hab. Marcin Bańbura. Następnie, w imieniu Rektora SGGW, głos zabrała dr hab. Marta Mendel, prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej SGGW. Kolejnym mówcą był Prezes ZG PTNW prof. dr hab. Jan Twardoń.

Wykład inauguracyjny pt. „Jak o nich mówimy?”  wygłosił prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, profesor nauk humanistycznych,  wybitny polski  językoznawca i autor interesującej i bliskiej nam tematycznie książki „Zwierzyniec”.

Po arcymistrzowskim wykładzie, który został wysłuchany z dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników Kongresu,  głos zabrała prof. dr hab. Iwona Markowska – Daniel, prezes ZG PTNW poprzedniej kadencji i przedstawiła listę osób uhonorowanych w latach 2017-2020 odznaczeniem „ZASŁUŻONY DLA  PTNW  MERITO PRO SOCIETATAE”, wyróżnieniem honorowym „REZOLUTIO PRO LAUDE” oraz odznaczeniem honorowym dla autora/autorów ”WYRÓŻNIAJĄCEJ  SIĘ KSIĄŻKI  WETERYNARYJNEJ”.

ODZNACZENIE „ZASŁUŻONY DLA PTNW” (MERITO PRO SOCIETATAE)
WYRÓŻNIENIE HONOROWE „RESOLUTIO PRO LAUDE”
ODZNACZENIE HONOROWE DLA AUTORA „WYRÓŻNIAJĄCEJ SIĘ KSIĄŻKI WETERYNARYJNEJ”

Następnie głos zabrała prof. dr hab. Marta Kankofer – sekretarz naukowy ZG PTNW i poinformowała  o Nagrodach PTNW za najlepsze publikacje w latach 2017 – 2020, których przyznano w liczbie 655 (lista nagrodzonych publikowana jest na stronie Kongresu oraz PTNW ). Inaugurację Kongresu oraz wykład prof. Jerzego Bralczyka  obserwowało 400 osób, dzięki transmisji telewizji SGGW.

Wykaz Nagród PTNW za 2017
Wykaz Nagród PTNW za 2018

Wykaz Nagród PTNW za 2019
Wykaz Nagród PTNW za 2020

Po zakończeniu części oficjalnej, rozpoczęły się obrady w poszczególnych sesjach, które trwały dwa dni, do godziny 17.30  w sobotę ( 27.11 2021). W piątek wieczorem odbyło się spotkanie Zarządu i komitetów Kongresu w hotelu IKAR.

Zwieńczeniem XVI Kongresu było ogłoszenie przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Kongresu prof. Marcina Bańburę wyników konkursu na najlepsze doniesienia konferencyjne w poszczególnych sesjach oraz ocena przebiegu Kongresu, a także podziękowania Pana Profesora skierowane do członków komitetu organizacyjnego za ogromny wkład pracy włożony w  organizację tego przedsięwzięcia i za wymierne efekty ich działań.

Laureaci konkursu na najlepszą prezentację ustną i plakatową XVI Kongresu PTNW

Następnie głos zabrał Prezes ZG PTNW prof.  Jan Twardoń informując  uczestników Kongresu o posiedzeniu  Zarządu  Głównego PTNW w dniu 26 listopada 2021 roku, na którym podjęto uchwały o wyróżnieniu honorowym „MERITO PRO LAUDE” (pochwała czynu) głównych organizatorów XVI Kongresu PTNW: zmarłego w tym roku prof. dr hab. Arkadiusza Orzechowskiego, który rozpoczął prace organizacyjne Kongresu, prof. dr hab. Marcina Bańburę przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego oraz dra. hab. Tomasza Sadkowskiego, najbardziej zasłużonego w organizacji Kongresu zastępcę Komitetu Organizacyjnego i zastępcę dyrektora Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW ds. Nauki. Jego znakomite umiejętności organizacyjne i predyspozycje techniczne sprawiły, że przebieg Kongresu w formie on-line został efektywnie zrealizowany, a wydarzenie odbyło się bez najmniejszych zakłóceń.

Prezes ZG PTNW podziękował również Komitetowi Organizacyjnemu XVI Kongresu i wszystkim osobom biorącym udział w tym olbrzymim przedsięwzięciu za ich wspaniałą pracę, duże zaangażowanie, kompetencje i  poświęcenie na rzecz naszego środowiska  oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Realizacja tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest Kongres PTNW, możliwa była dzięki wsparciu
finansowemu wielu instytucji i firm, takich jak: Ministerstwo Edukacji i Nauki (dofinansowanie w ramach projektu „Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowych” nr DNK/SP/515129/2021), Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz firm: Phibro Animal Health Corporation, Labsoft i Graso Biotech.

Było to bardzo ważne i dobrze zorganizowane wydarzenie w życiu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Na zakończenie swojego wystąpienia prezes ZG PTNW, prof. Jan Twardoń,  przekazał wirtualnie „pałeczkę organizacyjną” prof. dr hab. Bogdanowi Lewczukowi, dziekanowi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, który będzie gospodarzem XVII Kongresu w 2024 roku.

ZG  PTNW

Nowy Zarząd Oddziału Warszawskiego PTNW

Polecany

W dniu 23 września 2021 r., podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego PTNW wybrano nowych członków zarządu Oddziału:

Przewodniczącego Zarządu – prof. dr hab. Krzysztofa Anusza,

Sekretarza Zarządu – dr Kaję Urbańską,

Skarbnika Zarządu – dr hab. Justynę Sokołowską,

Członkinię Komisji Rewizyjnej Oddziału – dr hab. Annę Pyziel-Serafin.

Gratulujemy!

 

Zmiana władz związana była ze śmiercią w roku 2021 trzech członków Zarządu:

Cześć Ich pamięci!

Nadzywczajne Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego PTNW

Polecany

Szanowni Państwo,

W związku ze śmiercią Przewodniczącego Oddziału, prof. Arkadiusza Orzechowskiego, Sekretarza Oddziału, dr Andrzeja Degórskiego, członka Komisji Rewizyjnej, dr hab. Bożeny Dworeckiej-Kaszak prof. SGGW

oraz w związku z deklaracją dr Michała Tracza o rezygnacji z funkcji Skarbnika Oddziału,

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału,
które odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 23.09.2021 r. (czwartek)
w sali Rady Dyscypliny Weterynaria, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW, budynek 24 im. Prof. W. Bareja, 1 piętro, Dziekanat.

Program zebrania:

 1. Sprawy bieżące Oddziału.
 2. Wybory nowych władz Oddziału Warszawskiego PTNW:
  1. Wybory Przewodniczącego Oddziału,
  2. Wybory Sekretarza Oddziału,
  3. Wybory Skarbnika Oddziału,
  4. Wybory Członka Komisji Rewizyjnej Oddziału.

W przypadku braku kworum, wybory odbędą się w II terminie o godz. 10.15.

Wiceprzewodniczący Oddziału

dr hab. Tomasz Sadkowski

2021 – nagrody za rok 2020 dla pracowników IMW

Polecany

Kategorie prac oryginalnych

Za oryginalną pracę badawczą ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Nagroda III stopnia

 • Kwiecień E, Stefańska I, Chrobak-Chmiel D, Sałamaszyńska-Guz A, Rzewuska M. New determinants of aminoglycoside resistance and their association with the class 1 integron gene cassettes in Trueperella pyogenes. International Journal of Molecular Sciences 2020, 21(12): 4230; https://doi.org/10.3390/ijms21124230 IF: 4,556, pkt MNiSW: 140

Za pracę oryginalną opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR

Nagroda I stopnia

 • Sałamaszyńska-Guz  A, Serafińska I, Bącal P, Douthwaite Stephen. Virulence properties of Campylobacter jejuni are enhanced by  displaying a mycobacterial TlyA methylation pattern in its rRNA. Cellular Microbiology, 20202020;22:e13199  IF: 4,41; pkt MNiSW: 140

 

W kategorii za oryginalną pracę kliniczną (wykonaną na zwierzętach, z wyłączeniem zwierząt laboratoryjnych), rozwiązującą problem kliniczny/diagnostyczny/terapeutyczny

Nagroda III stopnia

 • Didkowska  A, Orłowska B, Witkowski L, Olbrych K, Brzezińska S, Augustynowicz-Kopeć E, Krajewska-Wędzina M, Bereznowski A, Bielecki W, Krzysiak M, Rakowska A, Olech W, Miller  MA, Waters Wade R Lyashchenko KP., Anusz K. Biopsy and Tracheobronchial Aspirates as Additional Tools for the Diagnosis of Bovine Tuberculosis in Living European Bison (Bison bonasus).  Animals 2020, 10, 2017; https://doi:10.3390/ani10112017 . IF: 2,323; pkt MNiSW 100

 W kategorii za pracę doktorską przedstawioną w formie monotematycznego cyklu publikacji lub opublikowaną pracę doktorską przedstawioną w formie monografii

 

Nagroda II stopnia

Dr Woźniak Aleksandra, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Warszawa,

Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

 • Woźniak A, Miłek D, Matyba P, Stadejek T. Real-time PCR detection patterns of porcine circovirus type2 (PCV2 )in Polish farms with different status of vaccination against PCV2. Viruses  2019, 11(12): 1135, https://doi:10.3390/v11121135.  IF: 3,811; pkt MNiSW: 100
 • Stadejek T, Woźniak A, Miłek D, Biernacka K. First detection of porcine circovirus type 3 (PCV3) on commercial pig farms in Poland. Transboundary and Emerging Diseases 2017, 64: 1350-1353, https://doi:10.1111/tbed.12672.  IF:3,504; pkt MNiSW: 35
 • Woźniak A, Miłek D, Bąska P, Stadejek T. Does porcine circovirus type 3 (PCV3) interfere with porcine circovirus type 2 (PCV2) vaccine efficacy?  Transboundary and Emerging Diseases 2019, 66: 1454-1461, https://doi:10.1111/tbed.13221.  IF:3,554; pkt MNiSW: 100

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 235 pkt.
 • łączny impact factor według listy JCR: 10.86

Kategorie prac przeglądowych

Za wyróżniającą się pracę przeglądową ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Nagroda II stopnia

 • Kaszak I, Witkowska-Piłaszewicz O, Niewiadomska Z, Dworecka-Kaszak B, Toka F, Jurka P. Role of Cadherins in Cancer—A Review. International Journal of Molecular Sciences 2020, 21(20): 7624; https://doi.org/10.3390/ijms21207624 IF: 4,556; pkt MNiSW 140

Wyróżnienie

 • Żmigrodzka M, Witkowska-Piłaszewicz O, Winnicka A. Platelets extracellular vesicles as regulators of cancer progression- un updated perspective. International Journal of Molecular Sciences 2020, 21(15): 5195;  https://doi:10.3390/ijms21155195 .  IF; 4,556; pkt MNiSW: 140 

Kategoria – Doniesienia kazuistyczne 

Nagroda I stopnia

 • Dolka I, Tomaszewski M, Wola D, Czopowicz M,  Kaba J.    Lymphoepithelial Cyst of the Salivary Gland in a Small Ruminant Lentivirus-Positive Goat. Animals 2020, 10(9): 1545 https://doi.org/10.3390/ani10091545.  IF: 2,323; pkt MNiSW: 100

Nekrolog – prof. Arkadiusz Orzechowski

Polecany

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 maja 2021 roku zmarł

Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

Nauczyciel akademicki Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Zastępca Dyrektora Instytutu Medycyny Weterynaryjnej ds. Nauki.
Wieloletni pracownik Katedry Nauk Fizjologicznych.
Długoletni Przewodniczący Warszawskiego Oddziału PTNW.
Uznany naukowiec, fizjolog, autor licznych publikacji i prac badawczych.
Odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

Żegnamy zasłużonego pedagoga, promotora i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży akademickiej, Człowieka powszechnie cenionego i szanowanego.

Cześć Jego pamięci!

Dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Wiceprzewodniczący Oddziału Warszawskiego PTNW
Koleżanki i Koledzy

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 8 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 odprowadzeniem od bramy głównej Cmentarza Komunalnego Północnego przy ul. Wóycickiego 14 A., Warszawa.

 

2020 – nagrody za rok 2019 dla pracowników IMW

Polecany

Kategorie prac oryginalnych

Za oryginalną pracę badawczą ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

 Nagroda I stopnia

 • Milewska Marta,  Domoradzki Tomasz,  Majewska Alicja , Błaszczyk Maciej , Gajewska Małgorzata , Hulanicka Magdalena , Ciecierska Anna, Grzelkowska-Kowalczyk Katarzyna. Interleukin‐8 enhances myocilin expression, Akt‐FoxO3 signaling and myogenic differentiation in rat skeletal muscle cells. Journal of Cellular Physiology 2019, 234, 19675–19690. IF: 4,522; pkt. MNiSW:100

 Nagroda II stopnia

 • Pająk Beata, Kania Elżbieta, Gołaszewska Anita, Orzechowski Arkadiusz. Preliminary Study on Clusterin Protein (sCLU) Expression in PC-12 Cells Overexpressing Wild-Type and Mutated (Swedish) AbPP genes Affected by Non-Steroid Isoprenoids and Water-Soluble Cholesterol. Journal of Molecular Sciences 2019, 20, 1481; 21 pages, http://doi:10.3390/ijms20061481. IF: 4,183; pkt. MNiSW: 140

Nagroda III stopnia

 • Mendel Marta, Karlik Wojciech, Chłopecka Magdalena. The impact of chlorophyllin on deoxynivalenol transport across jejunum mucosa explants obtained from adult pigs. Mycotoxin research, 2019, 35, 187-196. IF: 3,741, pkt. MNiSW: 70

Za pracę oryginalną opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR

 Nagroda I stopnia

 • Jaśkiewicz Anna, Pająk Beata, Łabieniec-Watała Magdalena, De Palma Clara, Orzechowski Arkadiusz. Diverse Action of Selected Statins on Skeletal Muscle Cells – An Attempt to Explain the Protective Effect of Geranylgeraniol (GGOH) in Statin-Associated Myopathy (SAM). Journal of Clinical Medicine, 2019, 8, 694; 22 pages, http://doi:10.3390/jcm8050694.
  IF: 5,688; pkt. MNiSW: 140.

 Nagroda II stopnia 

 • Balgabay Maikanov, Mustafina Raikhan, Auteleyeva Laura, Wiśniewski Jan, Anusz Krzysztof, Grenda Tomasz, Kwiatek Krzysztof, Goldsztejn Magdalena, Grabczak Magdalena. Clostridium botulinum and Clostridium perfringens Occurrence in Kazakh Honey Samples. Toxins, 2019, 11, 472; doi:10.3390/toxins11080472.
  IF: 3,895; pkt. MNiSW: 100
 • Turło Agnieszka, Anna Cywinska, David D Frisbi. Revisiting predictive biomarkers of musculoskeletal injury in Thoroughbred racehorses: longitudinal study in Polish population. BMC Veterinary Research, 2019, https://doi.org/10.1186/s12917-019-1799-7.
  IF: 1,79; pkt. MNiSW: 100

 Za cykl oryginalnych prac badawczych ogłoszonych w krajowych lub zagranicznych czasopismach z listy JCR, w języku polskim lub obcym (nie stanowiących pracy doktorskiej ani habilitacyjnej)

Nagroda I stopnia

 • Milczarek Maria, Czopowicz Michał, Szaluś-Jordanow Olga, Witkowski Lucjan, Nalbert Tomasz, Markowska-Daniel Iwona, Bagnicka Emilia, Puchała Ryszard, Kosieradzka Iwona, Kaba Jarosław. Metabolomic profile of young male goats seropositive to small ruminant lentivirus – A longitudinal study. Small Ruminant Research, 2019, 174, 135–140.
  IF:1,210; pkt.MNiSW: 70
  • Nalbert Tomasz, Czopowicz Michał, Szaluś-Jordanow Olga, Moroz Agata, Mickiewicz Marcin, Witkowski Lucjan, Markowska-Daniel Iwona, Puchała Ryszard, Bagnicka Emilia, Kaba Jarosław. Effect of Immediately-After-Birth Weaning on the Development of Goat Kids Born to Small Ruminant Lentivirus-Positive Dams. Animals, 2019, 9, 822
  IF: 1,832, pkt. MNiSW: 100
 • Nalbert Tomasz, Czopowicz Michał, Szaluś-Jordanow Olga, Witkowski Maciej, Witkowski Lucjan, Słoniewska Danuta, Reczyńska Daria, Bagnicka Emilia, Kaba Jarosław. Impact of the subclinical small ruminant lentivirus infection of female goats on the litter size and the birth body weight of kids. Preventive Veterinary Medicine, 2019, 165, 71–75. IF:2,302; pkt. MNiSW: 140

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 310 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 5,344

Nagroda II stopnia

 • Kiełbik Paula, Kaszewski Jaroslaw, Dabrowski Sebastian, Faundez Ricardo, Witkowski Barlomiej S., Wachnicki Łukasz, Zhydachevskyy Yaroslav, Sapierzynski Rafal, Gajewski Zdzislaw, Godlewski Marek, Godlewski Michal M. Transfer of orally administered ZnO:Eu nanoparticles through the blood-testis barier: the effect on kinetic sperm parameters and apoptosis in mice testes. Nanotechnology 2019, 30(45), 455101.
  IF: 3,399; pkt. MNiSW: 100
  • Kaszewski Jarosław, Olszewski Jarosław, Rosowska Julita, Witkowski Bartłomiej, Wachnicki Łukasz, Wenelska Karolina, Mijowska Ewa, Gajewski Zdzisław, GodlewskiMarek, Godlewski Michal M. HfO2:Eu nanoparticles excited by X-rays and UV-visible radiation used in biological imaging.  Journal of Rare Earths 2019, 37, 1176-1182.
  IF: 2,846; pkt. MNiSW: 70
  • Kiełbik Paula,  Kaszewski Jarosław, Dominiak Bartłomiej, Damentko Magdalena, Serafińska Izabela, Rosowska Julita, Gralak Mikołaj A., Krajewski Marcin, Witkowski Bartłomiej S., Gajewski Zdzislaw, Godlewski Marek, Godlewski Michal M. Preliminary studies on biodegradable zinc oxide nanoparticles doped with Fe as a potential form of iron delivery to the living organism. Nanoscale Research Letters 2019, 14, 373.
  IF:3,159; pkt. MNiSW: 100

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 270 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 9,404

W kategorii za pracę doktorską przedstawioną w formie monotematycznego cyklu publikacji lub opublikowaną pracę doktorską przedstawioną w formie monografii

Nagroda I stopnia

 • Witkowska‐Piłaszewicz Olga, Żmigrodzka M., Winnicka A., Miśkiewicz A., Strzelec K., Cywińska A. Serum amyloid A in equine health and disease. Equine Veterinary Journal, 2019, 51,  293-298. IF: 2,02; pkt. MNiSW: 200
  • Witkowska-Piłaszewicz Olga, Bąska P., Czopowicz M., Żmigrodzka M., Szarska E., Szczepaniak J., Nowak Z., Winnicka A., Cywińska A. Anti-Inflammatory State in Arabian Horses Introduced to the Endurance Training. Animals (Basel), 2019, 9(9):616, 28 pages. http://doi: 10.3390/ani9090616.
  IF2019: 1,83; pkt. MNiSW: 100
  • Witkowska-Piłaszewicz Olga, Bąska P., Czopowicz M., Żmigrodzka M., Szczepaniak J., Szarska E., Winnicka A., Cywińska A. Changes in Serum Amyloid A (SAA) Concentration in Arabian Endurance Horses During First Training Season. Animals (Basel), 2019, 9(6):330, 18 pages. http://doi:10.3390/ani9060330.
  IF: 1,83; pkt. MNiSW: 100

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 400 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 5,68

Nagroda II stopnia

 • Jaśkiewicz Anna, Pająk B., Litwiniuk A., Urbańska K., Orzechowski A. Geranylgeraniol Prevents Statin-Dependent Myotoxicity in C2C12 Muscle Cells through RAP1 GTPase Prenylation and Cytoprotective Autophagy. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2018, volume 2018, Article ID 6463807, 22 pages, https://doi.org/10.1155/2018/6463807.
  IF: 4,936; pkt. MNiSW: 30
  • Jaśkiewicz Anna, Pająk B., Orzechowski A. The many faces of Rap1 GTPase. International Journal of Molecular Sciences 2018, 19(10), 2848, 22 pages. https://doi.org/10.3390/ijms19102848.
  IF: 3,687; pkt. MNiSW: 30
  • Jaśkiewicz Anna, Pająk B., Łabieniec-Watała M, De Palma C., Orzechowski A. Diverse Action of Selected Statins on Skeletal Muscle Cells – An Attempt to Explain the Protective Effect of Geranylgeraniol (GGOH) in Statin-Associated Myopathy (SAM). Journal of Clinical Medicine 2019, 8, 694; 22 pages,  http://doi:10.3390/jcm8050694.
  IF: 5,688; pkt. MNiSW: 140

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 200 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 14,311

Za wyróżniające się osiągnięcie naukowe przedstawione w formie monotematycznego cyklu prac stanowiących podstawę nadania stopnia naukowego dr hab.

Nagroda I stopnia

Dr hab. Kinga Majchrzak-Kuligowska,
Tytuł osiągnięcia:
„Modyfikacje szlaków sygnałowych, czynników transkrypcyjnych oraz cząsteczek powierzchniowych limfocytów T w celu zwiększenia aktywności przeciwnowotworowej”
• Majchrzak K, Nelson MH, Bailey SR, Bowers JS, Yu XZ, Rubinstein MP, Himes RA, Paulos CM. Exploiting IL-17-producing CD4+ and CD8+ T cells to improve cancer immunotherapy in the clinic. Cancer Immunol Immunother. 2016 65:247-259.
IF: 4,711; pkt MNISW: 30

 • Bujak JK, Pingwara R, Nelson MH, Majchrzak K. Adoptive cell transfer: new perspective treatment in veterinary oncology. Acta Veterinaria Scandinavica 2018 60:60. Review.
  IF: 1,497; pkt MNISW: 35
  • Majchrzak K, Nelson MH, Bowers JS, Bailey SR, Wyatt MM, Wrangle JM, Rubinstein MP, Varela JC, Li Z, Himes RA, Chan SSL, Paulos CM. β-catenin and PI3Kδ inhibition expands precursor Th17 cells with heightened stemness and antitumor activity. Journal of Clinical Investigation Insight. 2017; 2(8). pii: 90547.
  IF zostanie nadany w 2019, pkt MNISW: brak
  • Bowers JS, Majchrzak K, Nelson MH, Aksoy BA, Wyatt MM, Smith AS, Bailey SR, Neal LR, Hammerbacher JE, Paulos CM. PI3Kδ Inhibition Enhances the Antitumor Fitness of Adoptively Transferred CD8+ T Cells. Frontiers in Immunology 2017 8:1221.
  IF2017: 5,511; pkt MNiSW: 35
  • Bowers JS, Nelson MH, Majchrzak K, Bailey SR, Rohrer B, Kaiser AD, Atkinson C, Gattinoni L, Paulos CM. Th17 cells are refractory to senescence and retain robust antitumor activity after long-term ex vivo expansion. Journal of Clinical Investigation Insight. 2017 2(5):e90772.
  IF zostanie nadany w 2019; pkt MNISW: brak
  • Hu X, Majchrzak K, Liu X, Wyatt MM, Spooner CJ, Moisan J, Zou W, Carter LL, Paulos CM. In Vitro Priming of Adoptively Transferred T Cells with a RORγ Agonist Confers Durable Memory and Stemness In Vivo. Cancer Research 2018; 78(14):3888- 3898.
  IF2017: 9,13; pkt MNiSW: 45.
  • Bailey SR, Nelson MH, Majchrzak K, Bowers JS, Wyatt MM, Smith AS, Neal LR, Shirai K, Carpenito C, June CH, Zilliox MJ, Paulos CM. Human CD26high T cells elicit tumor immunity against multiple malignancies via enhanced migration and persistence. Nature Communications. 2017 Dec 6;8(1):1961.
  IF2017: 12,353; pkt MNiSW:45

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 190 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 33,202

Nagroda II stopnia

Dr hab. Michał Czopowicz
Tytuł osiągnięcia:
„Wpływ zakażenia kóz lentiwirusem małych przeżuwaczy na humoralną odpowiedź immunologiczną i stężenia wybranych białek ostrej fazy”
• Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Mickiewicz M., Moroz A., Witkowski L., Markowska-Daniel I., Reczyńska D., Bagnicka E., Kaba J. 2018. Decline of maternal antibodies to small ruminant lentivirus in goat kids. Animal Science Journal, Jun 6. doi: 10.1111/asj.13038.
IF: 1,402; pkt. MNiSW: 30
• Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Mickiewicz M., Witkowski L., Moroz A., Markowska-Daniel I., Reczyńska D., Bagnicka E., Kaba J. 2017. Fall in antibody titer to small ruminant lentivirus in the periparturient period in goats. Small Ruminant Research 147:37-40; doi: 10.1016/j.smallrumres.2016.12.006.
IF: 0,974; pkt. MNiSW: 30
• Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Mickiewicz M., Moroz A., Witkowski L., Markowska-Daniel I., Bagnicka W., Kaba J. 2017. Influence of true within-herd prevalence of small ruminant lentivirus infection in goats on agreement between serological immunoenzymatic tests. Preventive Veterinary Medicine 144:75–80; doi: 10.1016/j.prevetmed.2017.05.017.
IF: 1,924; pkt. MNiSW: 45
• Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Moroz A., Mickiewicz M., Witkowski L., Markowska-Daniel I., Bagnicka E., Kaba J. 2018. Use of two commercial caprine arthritis-encephalitis immunoenzymatic assays for screening of arthritic goats. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 30:36-41; doi: 10.1177/1040638717729397.
IF: 1,219; pkt. MNiSW: 30
• Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Mickiewicz M., Moroz A., Witkowski L., Markowska-Daniel I., Stefaniak T., Bagnicka E., Kaba J. 2017. Haptoglobin and serum amyloid A in goats with clinical form of caprine arthritis-encephalitis. Small Ruminant Research 156:73-77; doi: 10.1016/j.smallrumres.2017.09.013.
IF: 0,974; pkt. MNiSW: 30

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 165 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 6,493

Nagroda III stopnia

Dr hab. Szulc Dąbrowska
Tytuł osiągnięcia:
„Wpływ produktywnego zakażenia wirusem ektromelii na wrodzone i nabyte funkcje odpornościowe konwencjonalnych komórek dendrytycznych: badania modelowe in vitro”
• Szulc-Dabrowska L., Gregorczyk K.P., Struzik J., Boratynska-Jasinska A., Szczepanowska J., Wyzewski Z., Toka F.N., Gierynska M., Ostrowska A., Niemialtowski M.G. (2016) Remodeling of the fibroblast cytoskeletal architecture during the replication cycle of ectromelia virus: A morphological in vitro study in a murine cell line. Cytoskeleton 73(8): 396-417.
IF: 2,173; pkt. MNiSW: 20
• Szulc-Dąbrowska L., Palusiński M., Struzik J., Gregorczyk-Zboroch K.P., Toka F.N., Schollenberger A., Gieryńska M. (2019) Ectromelia virus induces tubulin cytoskeletal rearrangement in immune cells accompanied by a loss of the microtubule organizing center and increased α-tubulin acetylation. Arch Virol 164:559-565.
IF: 2,160; pkt. MNiSW: 20
• Szulc-Dąbrowska L., Gregorczyk-Zboroch K.P., Struzik J., Wyżewski Z., Ostrowska A., Toka F.N., Gieryńska M. (2018) Long actin-based cellular protrusions as novel evidence of cytopathic effect induced in immune cells infected by ectromelia virus. Cent Eur J Immunol 43(4): 363-370.
IF: 1,787; pkt. MNiSW: 15 pkt.
• Szulc-Dąbrowska L., Struzik J., Ostrowska A., Guzera M., Toka F.N., BossowskaNowicka M., Gieryńska M.M., Winnicka A., Nowak Z., Niemiałtowski M.G. (2017) Functional paralysis of GM-CSF–derived bone marrow cells productively infected with ectromelia virus. PLoS One 12(6): e0179166.
IF: 2,766; pkt. MNiSW: 40
• Szulc-Dąbrowska L., Struzik J., Cymerys J., Winnicka A., Nowak Z., Toka F.N., Gieryńska M. (2017) The in vitro inhibitory effect of ectromelia virus infection on innate and adaptive immune properties of GM-CSF-derived bone marrow cells is mouse strain-independent. Front Microbiol 8:2539.
IF: 4,019; pkt. MNiSW: 35 pkt.
• Szulc-Dąbrowska L., Wojtyniak P., Struzik J., Toka F.N., Winnicka A., Gieryńska M. (2019) ECTV abolishes the ability of GM-BM cells to stimulate allogeneic CD4 T cells in a mouse strain-independent manner. Immunol Invest 1-18. Epub ahead of print.
IF: 2.588; pkt. MNiSW: 15 pkt.

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 145 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 15,493

Wyróżnienie

Dr hab. Tomasz Sadkowski
Tytuł osiągnięcia:
„Transkryptomika mięśnia szkieletowego bydła”
• Tomasz Sadkowski, Michał Jank, Lech Zwierzchowski, Jolanta Oprządek, Tomasz Motyl, 2009, Comparison of skeletal muscle transcriptional profiles in dairy and beef breeds bulls, Journal of Applied Genetics 50(2) 109–123, https://doi.org/10.1007/BF03195662.
IF: 1,324; pkt. MNiSW: 20
• Tomasz Sadkowski (autor korespondencyjny), Anna Ciecierska, Alicja Majewska, Jolanta Oprządek, Krzysztof Dasiewicz, Marcin Ollik, Zofia Wicik, Tomasz Motyl, 2014, Transcriptional background of beef marbling — Novel genes implicated in intramuscular fat deposition, Meat Science, 97(1) 32-41, https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2013.12.017.
IF: 2,615; pkt. MNiSW: 40
• Tomasz Sadkowski (autor korespondencyjny), Anna Ciecierska, Jolanta Oprządek and Edyta Balcerek, 2018, Breed-dependent microRNA expression in the primary culture of skeletal muscle cells subjected to myogenic differentiation, BMC Genomics, 19:109, https://doi.org/10.1186/s12864-018-4492-5.
IF: 3,730; pkt. MNiSW: 40

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:
• według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
• łączny impact factor według listy JCR: 7,67

Kategorie prac przeglądowych

Za wyróżniającą się pracę przeglądową z zakresu praktyki weterynaryjnej ogłoszoną w Medycynie Weterynaryjnej

 • Anna  Ciecierska,  Tomasz  Sadkowski,  Tomasz  Motyl. Rola  komórek satelitowych  we  wzroście  i  regeneracji  mięśni  szkieletowych. Medycyna Weterynaryjna  2019, 75 (12), 707 – 712

Za wyróżniającą się pracę przeglądową ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Nagroda I stopnia

 • Lasocka Iwona, Jastrzębska Elżbieta, Szulc-Dąbrowska Lidia, Skibniewski Michał, Pasternak Iwona, Hubalek Kalbacova Marie, Skibniewska Ewa M. The effects of graphene and mesenchymal stem cells in cutaneous wound healing and their putative action mechanism. International Journal of Nanomedicine 2019, 14: 2281-2299, https://doi.org/10.2147/IJN.S190928
  IF:4,471; pkt. MNiSW: 140

Nagroda II stopnia

 • Gołaszewska Anita (obecnie Domańska), Bik Wojciech, Motyl Tomasz, Orzechowski Arkadiusz. Bridging the Gap between Alzheimer’s Disease and Alzheimer’s-like Diseases in Animals. International Journal of Molecular Sciences 2019, 20, 1664; 24 pages, http://doi.org/10.3390/ijms20071664.
  IF: 4,183; pkt. MNiSW: 140
 • Urbańska Kaja, Orzechowski Arkadiusz. Unappreciated role of LDHA and LDHB to control apoptosis and autophagy in tumor cells. International Journal of Molecular Sciences 2019, 20, 2085; 15 pages, http://doi:10.3390/ijms20092085.
  IF: 4,183; pkt. MNiSW: 140

Kategoria monografii

Za wyróżniającą się monografię naukową

 • Majewska Alicja, Domoradzki Tomasz, Grzelkowska-Kowalczyk Katarzyna. rozdział pt:Transcriptomic Profiling During Myogenesis. w monografii pt. Methods in Molecular Biology 2019, 1889, 127-168 (MNiSW 80).