ARCHIWUM

 Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
Oddział w Warszawie

zaprasza na zebranie naukowe, które rozpocznie się
w środę, 4 marca 2020 r. o godz. 10:15
do dawnej Sali Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja,
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Referat
„Zawodowe i społeczne konsekwencje obcowania z cierpieniem i śmiercią w zawodzie lekarza weterynarii”
wygłosi dr Michał Piotr Pręgowski

z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Ogłoszenie do wydruku


Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

zwołuje
Walne Zebranie Członków Oddziału,

które się odbędzie o godz. 11.00 w dniu 10.01.2020 r. (piątek) w sali Rady Dyscypliny Weterynaria i Rady Programowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, budynek im. Prof. W. Bareja, 1 piętro.

Program zebrania:

  1. Sprawy bieżące Oddziału.
  2. Sprawozdanie z aktywności Oddziału w latach 2016-2019.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  4. Wybory nowych władz Oddziału Warszawskiego PTNW.
  5. Wybory delegatów na XLVII Walne Zgromadzenie Delegatów PTNW.
  6. W przypadku braku kworum wybory odbędą się w II terminie o godz. 11.15.

Przewodniczący Oddziału
Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

Ogłoszenie do wydruku


Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
Oddział w Warszawie

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się
w czwartek, 28 listopada 2019 r. o godz. 12:15

w sali Rady Dyscypliny Instytutu Medycyny Weterynaryjnej
(dawna sala Rady Wydziału) budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja,
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Referat “Immunoterapia komórkowa w leczeniu nowotworów u psów”

wygłosi Dr hab. Kinga Majchrzak-Kuligowska

Katedra Nauk Fizjologicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Przewodniczący Oddziału
Arkadiusz Orzechowski

 

Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej,Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

zapraszają studentów i pracowników Wydziału oraz członków OW PTNW

na wykłady poświęcone chorobom koni dorosłych i źrebiąt.

Wykłady odbędą się dnia 4 października 2019 r. (piątek)
w godzinach 10.15. – 12.00 w Auli 4 (II piętro) w budynku nr 23 (Budynek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Wydziału Nauk o Zwierzętach).

Wykłady prezentowane będą w języku angielskim.


Ogłoszenie do wydruku


Ogłoszenie do wydruku


Członkowie Oddziału Warszawskiego laureatami Dorocznych Nagród PTNW – Gratulacje!


Ogłoszenie do wydruku


Ogłoszenie do wydruku


Ogłoszenie do wydruku


Ogłoszenie do wydruku

Ogłoszenie do wydruku


Program konferencji 9.01.2018_1 Program konferencji 9.01.2018_2


 

DSC_1180_PTNW


Zaproszenie 23-11-2017

Ogłoszenie do wydruku


 

Zaproszenie 71Ogłoszenie do wydruku


 

Zaproszenie 70Ogłoszenie do wydruku


 

Wszystkim Członkom i Sympatykom Oddziału Warszawskiego PTNW składamy serdeczne życzenia Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkiej Nocy.

Wielknc

Jednocześnie składamy gratulacje nowo przyjętym Członkom i zachęcamy do aktywnego udziału w działalności Oddziału.

 

Zarząd


 

Zaproszenie 69

Ogłoszenie do wydruku

******************************************************************************************

W dniu 16 grudnia 2016 roku o godz. 10.15 w Sali Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (ul. Nowoursynowska 166, 02-776 Warszawa), odbyły się wybory uzupełniające Oddziału Warszawskiego PTNW. Celem wyborów było wyłonienie osoby gotowej przejąć funkcję Skarbnika Oddziału po rezygnacji dr hab. Małgorzaty Gajewskiej, która objęła funkcję Skarbnika Zarządu PTNW. Z powodu braku kworum, zgodnie ze statutem PTNW wybory rozpoczęły się w drugim terminie o godz. 10.30. W głosowaniu jawnym przez aklamację funkcję skrutacyjną podjął się pełnić obecny Sekretarz Oddziału dr Andrzej Degórski. Dr Michał Tracz zgodził się kandydować i pełnić w przyszłości funkcję Skarbnika. W zebraniu wzięło udział 7 członków Oddziału, którzy w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrali dr Michała Tracza do pełnienia funkcji Skarbnika Oddziału. Na tym zebranie wyborcze zakończono.

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTNW
prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

******************************************************************************************

W dniu 22.11.2016 r. Zarząd Główny PTNW podjął decyzję o przyjęciu w skład Oddziału Warszawskiego PTNW dwóch nowych członków.

Gratuluję serdecznie przyjęcia i zachęcam do udziału w zebraniach naukowych.

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTNW
prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

******************************************************************************************

Zarząd Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
zaprasza na wybory uzupełniające do władz Oddziału Warszawskiego (wybór
Skarbnika).
Wybory odbędą się 16.12.2016 r. (piątek) o godz. 10.15
w sali Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW,
budynek im. Prof. W. Bareja, 1 piętro
W przypadku braku kworum wybory odbędą się w II terminie o godz. 10.30

Zaproszenie 68

plik ogłoszenia do pobrania

******************************************************************************************

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący – Konsorcjum Naukowe „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

oraz

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Warszawie

mają przyjemność zaprosić na cykl wykładów,
które odbędą się w Budynku nr 24 im. prof. Bareja,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c

Zaproszenie 4 - 2016 poprawione

******************************************************************************************

W niedzielę 19 czerwca 2016 r. na Torze Wyścigów Konnych Służewiec odbyła się konferencja naukowa z udziałem prof. Davida Horohova z Gluck Equine Research Center Kentucky, USA, dr hab. Anny Cywińskiej i dr hab. Ewy Szarskiej. Referaty poświęcone były metodom oceny stanu zdrowia koni wyścigowych przeznaczonych do biegów krótko- i długodystansowych. Rzetelna ocena wydolności organizmu ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu urazom u tych zwierząt. Po konferencji odbyła się gonitwa o Puchar Dziekana Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie (http://torsluzewiec.pl/powtorki-gonitw-19-czerwca/). Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konferencji za liczne przybycie i czynny udział w dyskusji.

Untitled-1

******************************************************************************************
Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
Oddział w Warszawie
Zaprasza na konferencję naukową poświęconą chorobom
koni wyścigowych
Konferencja odbędzie się w dniu 19 czerwca 2016 r.
na Torze Wyścigów Konnych Służewiec o godzinie 10:00
wykładowcą będzie prof. David Horohov
z Gluck Equine Research Center Kentucky, USA
Po konferencji zapraszamy na piknik oraz gonitwę o Puchar Dziekana
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
plakat KONFERENCJA HOROHOV_updated
******************************************************************************************

W dniu 14.04.2016 r. Zarząd Główny PTNW podjął decyzję o przyjęciu w skład Oddziału Warszawskiego PTNW czterech nowych członków i przeniesieniu jednego z Oddziału w Puławach.
Gratuluję serdecznie przyjęcia i zachęcam do udziału w zebraniach naukowych.
Przypominam o obowiązku wnoszenia w terminie rocznej składki w wysokości 60 zł.

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTNW
prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

******************************************************************************************
 15 maja 2016 odbędzie się
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Weterynarii
„Non sibi sed omnibus – Nie dla siebie, ale dla wszystkich”
 
organizowana przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej
i Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 Patronat naukowy:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie
Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne
Polskie Towarzystwo Hipiatryczne
Warszawska Izba Weterynaryjna
 
Zaproszenie Polska KNMW 2016F-1

******************************************************************************************

Dnia 31.03.2016 r. (czwartek) o godz. 10.15 odbędzie się zebranie naukowe PTNW Oddziału Warszawskiego.
Zebrania naukowe PTNW Oddziału Warszawskiego są otwarte dla wszystkich słuchaczy – serdecznie zapraszamy.Zaproszenie 64

Prosimy o wydrukowanie ogłoszenie i zawieszenie w ogólnie dostępnym miejscu – zaproszenie do wydruku

******************************************************************************************

Dnia 12.01.2016 r. odbyło się Walne Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych